Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula Almedalenissa: EU:n kilpailukyky edellyttää ripeitä päätöksiä ilmasto- ja energiapolitiikasta

LEHDISTÖTIEDOTE 2.7.2014

"Ilmastonmuutos on tosiasia, johon on reagoitava. Se ei voi odottaa Euroopan
taloudellisen tilanteen kääntymistä kasvu-uralle. Poliittisten päättäjiemme
käsissä on kuitenkin se, vähennämmekö päästöjä kustannustehokkaasti ja
järkevästi vai kalliisti ja monimutkaisesti. EU:n vasta valittujen päättäjien
pitäisi päästä syksyn kuluessa yhteisymmärrykseen energia- ja ilmastopolitiikan
tulevasta suunnasta", sanoi Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula tänään
2.7.2014 Fortumin energiaseminaarissa Ruotsin politiikkaviikolla Almedalenissa,
Visbyssä.

"Vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteeksi on otettava
päästöjen vähentäminen. EU:n laajuinen, markkinaehtoinen päästökauppa ohjaa
parhaiten vähäpäästöisiin investointeihin, kannustaa parantamaan
energiatehokkuutta ja lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa", totesi Kuula.

"Samalla on tärkeää, että EU-maat sopivat yhteisistä keinoista kompensoida
päästökaupan kustannuksia energiaintensiiviselle teollisuudelle hiilivuodon
torjumiseksi. Nykyisessä taloustilanteessa Eurooppa tarvitsee kaikkia teollisia
yrityksiään sekä niiden tarjoamia työpaikkoja eikä meillä ole varaa ajaa
yrityksiä EU-alueen ulkopuolelle. Energiaintensiivisen sektorin kansainvälistä
kilpailukykyä korjaavilla keinoilla ei kuitenkaan saa vesittää itse
päästökauppajärjestelmän toimintaa", Tapio Kuula sanoi.

Energian saatavuudesta ja toimitusvarmuudesta huolehtiminen on Ukrainan
tilanteen myötä noussut energiapoliittisen keskustelun keskiöön. Kuulan mukaan
EU-komission tammikuussa hahmottelema 2030-energia- ja ilmastonmuutospaketti
tukee energian saatavuuden parantamista, koska vähähiilisessä
energiajärjestelmässä tarvitaan vähemmän fossiilisiin polttoaineisiin
perustuvaa tuontienergiaa. "Yhtenäiset, kilpaillut ja vahvasti verkottuneet
energian sisämarkkinat parantaisivat ratkaisevasti EU:n sisäistä
energiaturvallisuutta ja hyödyttävät viime kädessä myös asiakkaita", Kuula
sanoi.

"Energiapolitiikka on merkittävä osa valtiontaloutta sekä kansainvälistä ja
kansallista kilpailukykyä, joten ne nousevat keskusteluun vahvasti myös syksyn
valtiopäivävaaleissa Ruotsissa ja myös Suomen eduskuntavaaleissa ensi keväänä",
hän huomauttaa.

Kuula näkee uusiutuvan energian osuuden nopean ja jatkuva kasvun myönteisenä ja
välttämättömänä osana vähähiilistä tulevaisuutta. Hän korosti kuitenkin sitä,
että uusiutuvaa energiaa on kehitettävä markkinatalouden ehdoilla. "Uusiutuvan
energian tukiviidakkoa on karsittava asteittain ja integroitava tuotanto
paremmin energiamarkkinoiden toimintaan. Vaikka sähkön tukkuhinta on laskenut,
sähkön käyttäjien laskut ovat nousseet nopeasti. Sähkön käyttäjät maksavat
uusiutuvan energian tuet, jotka kuormittavat kuluttajia ja teollisuutta myös
verorasituksen kautta. Tukijärjestelmä on erittäin kallis ja vääristää
energiamarkkinoiden toimintaa."

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646

Mediakontakti Almedalenissa:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, konserniviestintä, puh. 040 548 6675

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi