Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula: Toimivat energian sisämarkkinat parantaisivat energian toimitusvarmuutta Euroopassa

LEHDISTÖTIEDOTE 2.6.2014

"Eurooppalaiset valtionpäämiehet ovat ilmaisseet poliittisen tahtonsa kehittää
toimivat energian sisämarkkinat. Jotta hyvät aikeet saadaan vietyä käytäntöön,
energiasisämarkkinoiden kehittäminen on nostettava korkealle Euroopan uuden
parlamentin ja komission agendalla. Poliitikkojen tulisi kiinnittää huomiota
energian saatavuuteen ja toimitusvarmuuteen koko EU:n tasolla. Toimivat
sisämarkkinat pitäisivät sen jälkeen huolen kansallisesta huoltovarmuudesta",
sanoi Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula tänään energia-alan eurooppalaisen
järjestön, Eurelectricin vuosikokouksessa Lontoossa. "Luomalla toimivat
energian sisämarkkinat edistämme myös parhaiten energiatehokkuutta", hän
lisäsi.

"Uusiutuvan energian osuuden nopea ja jatkuva kasvu on myönteistä. Samalla on
kuitenkin tärkeää integroida uusiutuvat paremmin energiamarkkinoihin, koska
nykyiset uusiutuvan energian tuet tulevat hyvin kalliiksi kuluttajille ja koko
Euroopalle."

"Vaikka sähkön tukkumarkkinahinta on laskenut, on loppukäyttäjän sähkölasku
kuitenkin useimmissa maissa kasvanut verojen, maksujen ja tukien vuoksi.
Korkeat kustannukset uhkaavat Euroopan kilpailukykyä ja lisäävät turhaan
kansalaisten elinkustannuksia. Asiakkaamme ovat huolissaan tästä kehityksestä
ja siksi se huolestuttaa myös meitä."

Kuula muistutti, että nykyisiä tukijärjestelmiä tulee tarkistaa nopeasti.
Tukien on oltava markkinaehtoisia ja uusiutuville energialähteille on
asetettava samat vaatimukset kuin muullekin markkinoille tulevalle tuotannolle
esimerkiksi verkkoon liittämisen ja tuotannon tasapainotuksen osalta.

"Tarvitsemme ainoastaan yhden tavoitteen: annetaan päästökaupan ohjata
energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian kehitystä, luovutaan tuotantotuista
asteittain ja rajataan julkisen vallan toimenpiteet tutkimukseen, kehitykseen
ja uusien menetelmien pilotointiin. Mitä nopeammin pääsemme tälle tielle, sen
parempi. Kuten olemme viime vuosina oppineet, päällekkäiset ilmasto- ja
energiatavoitteet ja -toimenpiteet vesittävät toisensa ja niitä pitää
tulevaisuudessa välttää."

Keskeistä energian sisämarkkinoiden kehittymiselle ja uusiutuvan energian
tehokkaalle hyödyntämiselle on toimivien sähkön siirtoyhteyksien rakentaminen.
"Euroopan sisäistä kantaverkkoa on kehitettävä edelleen, jotta voidaan poistaa
pullonkauloja maiden sisällä ja välillä. EU:n kymmenen vuoden
toimintasuunnitelman tulisi voimallisesti edistää tätä tavoitetta."

Yhteenvedossaan Kuula muistutti, että on tärkeää siirtyä vähähiiliseen
energiatulevaisuuteen, ilmastonmuutos ei voi odottaa taloudellisesti parempia
aikoja. Siirtymä on kuitenkin mahdollista tehdä kustannustehokkaasti ainoastaan
hyvin toimivien markkinoiden ja yli rajojen toimivan infrastruktuurin avulla.
Energiasisämarkkinoista hyötyvät niin energian kuluttajat, tuottajat kuin koko
yhteiskuntakin.

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646

Median yhteydenotot:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, konserniviestintä, puh. 040 548 6675

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi