Fortumin toukokuussa 2010 tiedottama tutkintapyyntö liittyen taloudelliseen väärinkäytösepäilyyn tytäryhtiössä

LEHDISTÖTIEDOTE 12.1.2012

Lehdistötiedotteen 31.5.2010 mukaisesti Fortum jätti toukokuussa 2010 Helsingin
poliisille tutkintapyynnön liittyen mahdollisiin taloudellisiin
väärinkäytöksiin asiantuntijapalveluita tarjoavassa Hexivo Oy:ssä, jonka
liiketoiminta kohdistuu Venäjälle. Fortum omistaa Hexivosta Fortum Nuclear
Services Oy:n kautta 52 % ja venäläinen yhtiö loput.

Epäselvyydet liittyvät Hexivon ja venäläisyhtiön väliseen rahaliikenteeseen
vuosina 1998 - 2010. Fortum on tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa asian
selvittämiseksi ja tehnyt asiassa myös perusteellisen sisäisen tarkastuksen.

"Fortumilla on vain yksi hyväksytty tapa toimia ja edellytämme, että jokainen
fortumlainen kaikissa liiketoiminnoissamme noudattaa sitä. Meille on erittäin
tärkeää, että epäselvyydet tutkitaan perusteellisesti", sanoo Fortumin
toimitusjohtaja Tapio Kuula.

Hexivo Oy:n vuosiliikevaihto on ollut enintään 4 miljoonaa euroa.

Fortum ei kommentoi asiaa tutkinnan ollessa kesken.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anne Brunila, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja strategia, Fortum Oyj, puh. +358
10 452 0970

Tiedote 31.5.2010:
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortumilta-tutkintapyynto-poliisille-liitty
en-taloudelliseen-vaarinkaytosepailyyn-tytaryhtiossa.aspx


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi