Fortumin Tukholman ulkopuolisten lämpöliiketoimintojen myynti päätökseen

Fortumin Tukholman ulkopuolella sijaitsevien lämpöliiketoimintojen myynti
Macquarie European Infrastructure Fund II:lle (MEIFII) ja Macquarie Power and
Infrastructure Corporationille (MPIC) saatettiin päätökseen tänään. Tukholman
kaupunginvaltuusto ja Ruotsin kilpailuviranomainen ovat antaneet kaupalle
hyväksyntänsä.

Fortum myy kaukolämpöliiketoimintansa ja lämmöntuotantolaitoksensa noin 220
miljoonan euron kokonaiskauppahintaan. Suurimman osan myytävistä toiminnoista
omistaa Fortumin tytäryhtiö Fortum Värme, josta Tukholman kaupungilla on 50 %:n
taloudellinen omistusosuus. Kaupasta syntyvällä myyntivoitolla on vähäinen
vaikutus Fortumin vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen osakekohtaiseen
tulokseen. Myyntivoitto kirjataan Heat-divisioonaan.

Fortum myi toimintonsa voidakseen paremmin keskittyä sähkön ja lämmön
yhteistuotantoon sekä kaukolämpöliiketoiminnan kehittämiseen Tukholman
alueella. Kauppaan kuuluu 11 erilaista, Keski-Ruotsissa sijaitsevaa kaukolämpö-
ja teollisuuslämpötoimintoa, joista kolme on yhteisomistuksessa paikallisten
kuntien kanssa. Myytyjen toimintojen lämmön myynti vuonna 2010 oli 1,4
terawattituntia. Toimintojen liikevaihto oli yhteensä 82 miljoonaa euroa ja
käyttökate (EBITDA) 22 miljoonaa euroa. Kaupan myötä 84 työntekijää siirtyy
uudelle omistajalle.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Per Langer, Executive Vice President, Fortum
Jens Bjöörn, Head of Communications, Fortum Värme, tel. +46 702 98 41 25

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi