Fortumin tuleva liiketoimintarakenne

Fortum on tarkentanut ydinliiketoimintojensa rajoja ja määritellyt alueet, joilla se voi kehittää kannattavaa kasvua. Sen tuloksena on eri sektoreiden ja liiketoimintayksiköiden työnjakoa uudistettu seuraavasti:

 

Aikaisempien neljän sektorin lisäksi perustetaan viides sektori Fortum Markets, joka suuntautuu pohjoismaisille markkinoille. Fortum Markets kehittää tuotteita ja palveluita kotitalousasiakkaiden, pienten ja keskisuurten yritysten sekä teollisuuden tarpeisiin yksinään ja yhdessä mahdollisten partnereiden kanssa. Tavoitteena on asiakaskunnan laajentaminen Pohjoismaissa. Fortumin Energiatalo on aikaisemmin vastannut näistä palveluista.

 

Uuden sektorin toiminta on tarkoitus aloittaa 1.4.2001. Sektorin vetäjäksi on nimitetty Kari Huopalahti.

 

Nykyisen  voimalaitosten käyttöön ja kunnossapitoon erikoistuneen Service-sektorin liiketoimintaa laajennetaan. Uuteen Fortum Energy Solutions (FES) -sektoriin siirtyvät koko nykyinen Service-sektori sekä Sähkö ja lämpö -sektorilta Kasvumarkkinat-yksikkö ja Teknologia-yksikkö. Fortum Energy Solutions -sektorin toiminta perustuu Fortumissa luotuun osaamiseen energiahankkeiden kehitys-, investointi- ja tuotantovaiheissa. Toimintaa harjoitetaan läheisessä yhteistyössä Voimalaitosengineeringin kanssa Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa.

 

Muutokset astuvat voimaan 1.3.2001. Sektorin vetäjäksi on nimitetty Pekka Päätiläinen.

 

Lisäksi on tehty liiketoimintayksiköiden (Performance Unit) uudelleen järjestelyitä siten, että niiden lukumäärä on 1.3.2001 alkaen 27.

 

Fortum Oyj

 

LIITE              Organisaatiokaavio