Fortumin tuulipuistohanke Kalajoen Tohkojassa etenee

Fortumin suunnitelmat tuulipuiston rakentamiseksi Kalajoen Tohkojaan ovat
edenneet ja alueella on aloitettu maaliskuun lopulla vähintään vuoden kestävät
tuulimittaukset.

Fortum suunnittelee tuulipuistohanketta Tohkojan alueelle, joka sijaitsee noin
viisi kilometriä Kalajoen keskustasta koilliseen. Alustavan suunnitelman mukaan
alueelle sijoitettaisiin 30-40 teholtaan 3-7,5 megawatin tuulivoimalaa.
Tuulipuiston vuotuinen tuotanto vastaisi yli 15 000 sähkölämmitteisen
omakotitalon sähkönkulutusta. Esiselvityksen mukaan valittu alue soveltuu sekä
teknisesti että ympäristön kannalta hyvin tuulivoimatuotantoon.

Tarkempien tuulisuusolosuhteiden selvittämiseksi alueella on aloitettu
tuulimittaukset, jota varten sinne on pystytetty 140 metrin korkuinen
tuulimittausmasto. Sen avulla kerätään tarkempaa tietoa tuulen suunnasta,
nopeudesta ja puuskittaisuudesta sekä lämpötilasta ja jäätymisolosuhteista eri
korkeuksilla.

Tohkojan tuulipuistohankkeelle tehdään YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten
arviointi. Siihen liittyvä YVA-ohjelma valmistui maaliskuun alussa ja ohjelmaa
koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 6.4.2011.

Kalajoen kaupunki on käynnistänyt osayleiskaavan laadinnan
tuulivoimahankkeelle. Mikäli hanke osoittautuu jatkoselvityksissä
toteuttamiskelpoiseksi, voitaisiin tuulipuiston rakentaminen aloittaa
aikaisintaan vuonna 2013.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätiedot:
Tuulivoimapäällikkö Jouni Tolonen, Fortum, puhelin 050 594 2261,
etunimi.sukunimi@fortum.com

Paikallismedialla on mahdollisuus kuulla lisää tuulimittauksesta ja Tohkojan
hankesuunnitelmista 6.4.2011 klo 13.00-13.45 alueella. Paikalla ovat
hankkeesta vastaavat Fortumin asiantuntijat. Ilmoittautuminen etukäteen
viimeistään 5.4. aikana: Marius Kokko p. 040 756 7555.

YVA-ohjelman ja osayleiskaavoituksen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona
6.4.2011 Kalajoen lukion auditoriossa (Pohjankyläntie 6, Kalajoki) klo 18.00.
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30. Asioista ovat kertomassa
YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Fortum)
ja YVA- ja osayleiskaavakonsultin (Pöyry) edustajat.