Fortumin Uimaharjun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos Stora Ensolle

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.12.2013

Fortumin Uimaharjun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos siirtyy Stora Ensolle
31.12.2013. Järjestely perustuu vuonna 1990 tehtyyn sopimukseen, jossa on
sovittu voimalaitoksen omistuksen siirtymisestä sopimuskauden päätyttyä. Stora
Enson maksama sopimuksen mukainen siirtohinta on noin 16 miljoonaa euroa, ja
positiivinen tulosvaikutus Fortumille on marginaalinen. Omistusjärjestelyn
yhteydessä ei siirry henkilöstöä.

Uimaharjun voimalaitos sijaitsee Joensuun Enossa, Stora Enson Enocellin
sellutehtaan alueella. Se tuottaa sähköä ja prosessihöyryä Enocellin tehtaalle.
Voimalaitos koostuu 100 megawatin kiinteän polttoaineen leijupetikattilasta ja
99 megawatin turbogeneraattorista.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709 5690

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi