Fortumin Urakoitsijapäivät käynnistyvät

Fortum käynnistää tänään Espoossa vuosittaisen Urakoitsijapäivät-tapahtuman,
joka on suunnattu Fortumin jakelualueella toimiville sähköurakoitsijoille ja
-suunnittelijoille. Tilaisuuksia järjestetään maalis-huhtikuun aikana yhteensä
kuusi, ja niissä käsitellään laajasti sähköurakoitsijoille tärkeitä aiheita.

Monet vuoden 2011 koulutuspäivien keskeisistä aiheista liittyvät
energiatehokkuuteen ja ilmastokysymyksiin. Lämpöpumppujen liittäminen sekä
niiden vaikutukset sähköverkkoon ovat ajankohtaisia teemoja. Kasvavan
kiinnostuksen kohteena olevaa pientuotantoa käsitellään omassa osuudessaan.
Tavoitteena on selkiyttää esimerkiksi aurinkopaneelien tai tuulivoiman
liittämistä sähköverkkoon kotitalouksissa tai pienyrityksissä.

Luennoitsijoina Urakoitsijapäivät-tapahtumassa toimii Fortumin omien
asiantuntijoiden lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston tutkijoita sekä
Sähköinfon edustajia.

"Sähköurakoitsijat ovat meille erittäin tärkeä sidosryhmä. Kun yhteistyömme
toimii hyvin, myös asiakas saa tilaamansa sähköasennukset ajallaan ja
laadukkaasti", kertoo asiakkuusjohtaja Timo Jutila. "Urakoitsijapäivillä
haluammekin paitsi jakaa ajankohtaista tietoa myös ylläpitää ja kehittää hyvää
vuorovaikutussuhdetta paikallisiin sähköurakoitsijoihin. Kentältä saatu palaute
on meille toimintamme kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää."

Urakoitsijapäivät järjestetään tänä vuonna viidellä paikkakunnalla: Espoossa,
Turussa, Pudasjärvellä, Ikaalisissa ja Joensuussa. Tilaisuudet on suunnattu
kaikille sähköurakoitsijoille ja -suunnittelijoille, jotka tekevät töitä
Fortumin sähkönsiirron loppuasiakkaille. Tilaisuuksiin odotetaan yhteensä 600 -
700 osanottajaa, ja se on urakoitsijoille maksuton.

Fortum Distribution
Viestintä

Lisätiedot:
Elina Lehtomäki, asiakaspalvelupäällikkö, Fortum, puh. 040 1395 558

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.
Lisätietoja: www.fortum.fi