Fortumin uuden biovoimalaitoksen peruskivi muurattiin Järvenpäässä

LEHDISTÖTIEDOTE 27.1.2012

Fortumin uuden biopolttoaineita hyödyntävän sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitoksen peruskivi muurattiin perjantaina Järvenpäässä. Uusi
laitos korvaa nykyistä maakaasulla ja raskaalla polttoöljyllä tuotettavaa
lämpöä.

Järvenpään uusi laitos käyttää yli 80-prosenttisesti biopolttoainetta, lähinnä
metsätähdehaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita kuten purua ja kuorta sekä
jonkin verran turvetta. Biovoimalaitos on yksi merkittävimmistä
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävistä investoinneista Uudellamaalla.

Laitoksen vuosituotanto on noin 280 GWh lämpöä ja noin 130 GWh sähköä. Uusi
laitos kytketään olemassa oleviin Tuusulan ja Järvenpään kaukolämpöverkkoihin,
jotka osana nyt toteutettavaa investointia yhdistetään yhdeksi verkoksi.
Laitoksen käyttöönottovaihe alkaa suunnitelmien mukaan keväällä 2013.

Fortum investoi noin 80 miljoonaa euroa Järvenpään biovoimalaitokseen. Kun
huomioidaan kaksi vuotta sitten valmistunut Suomenojan uusi
maakaasuvoimalaitos, on Fortum viimeisen kolmen vuoden aikana investoinut lähes
300 miljoonaa euroa vähäpäästöiseen energiatuotantoon pääkaupunkiseudulla. Nämä
ympäristömyönteiset laitosinvestoinnit pienentävät merkittävästi alueen
hiilidioksidipäästöjä. Valmistuttuaan uudella laitoksella tuotetaan noin 80 %
Järvenpään ja Tuusulan kaukolämmöstä. Lämmöntuotannon päästöt alueella
vähenevät investoinnin myötä noin 70 %.

Voimalaitoksen peruskiven sisään muurattiin lieriö, johon laitettiin tiedoksi
tuleville sukupolville Fortumin vuosikertomus, käytössä olevia kolikkoja ja
muurauspäivän Keski-Uusimaa -lehti.

Peruskiven päämuuraajina olivat Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula,
kehitysministeri Heidi Hautala, Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen ja
Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum Heat-divisioona Suomi, puh. 040 709 5690


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi