Fortumin uusi voimalaitos Nyagan GRES vihitty käyttöön Venäjällä

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.9.2013

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Suomen presidentti Sauli Niinistö
vihkivät tänään käyttöön uuden maakaasua polttoaineenaan käyttävän
kaasukombilaitoksen Njaganissa, Länsi-Siperiassa. Laitoksen ensimmäinen yksikkö
on ollut kaupallisessa käytössä maaliskuusta 2013 asti. 2-yksikkö valmistuu
vuoden 2013 loppuun mennessä ja 3-yksikkö vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kyseessä on suurin täysin uusi lauhdevoimalaitosprojekti Venäjällä sitten
vuoden 1990. Mittavan laitoksen sähköntuotantokapasiteetti on valmistuessaan
yli 1 250 megawattia (MW). Laitoksen arvioidaan tuottavan 9,8 terawattituntia
sähköä vuositasolla, mikä vastaa noin 3,1 miljoonan venäläisen kodin
energiankulutusta.

Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo sanoi vihkiäisseremoniassa: "Nyaganin
voimalaitos on merkittävin osa Fortumin Venäjän investointiohjelmaa ja tärkeä
virstanpylväs yhtiöllemme. Fortum on sitoutunut toimimaan pitkäjänteisesti
Venäjällä, ja maan energiamarkkinoilla on keskeinen rooli strategiassamme."

"Nyagan 1 otettiin kaupalliseen käyttöön maaliskuussa ja olemme nyt puolessa
välissä investointiohjelmaamme, joka valmistuessaan ensi vuonna lähes
kaksinkertaistaa sähköntuotantokapasiteettimme Venäjällä. Nyagan GRES edustaa
huipputeknologiaa ja on tehokkain tuotantolaitos tällä kaasu- ja öljypitoisella
alueella", sanoo Alexander Chuvaev, Fortumin Russia-divisioonan johtaja.

Nyagan GRES koostuu kolmesta kaasukombiyksiköstä, joissa käytetään
energiatehokasta maakaasuteknologiaa. Ensimmäinen yksikkö valmistui
maaliskuussa 2013 ja sen sertifioitu kapasiteetti on yli 420 MW. Laitos on yksi
energiatehokkaimmista Venäjällä.

Nyagan 2, toinen Nyaganin voimalaitoksen yksiköistä, on tällä hetkellä
testikäytössä ja se arvioidaan otettavan kaupalliseen käyttöön vuoden 2013
loppuun mennessä. Kolmas yksikkö, Nyagan 3, on suunniteltu otettavaksi käyttöön
vuoden 2014 loppuun mennessä, edellä aikataulua, johon Fortum on sitoutunut
CSA-investointivelvoitesopimuksen (CSA-"uusi kapasiteetti) puitteissa.

Fortumin mittava 2,5 miljardin euron investointiohjelma Venäjällä on yksi maan
suurimmista lauhdevoimatuotannossa. Ohjelmaan kuuluu kahdeksan maakaasua
polttoaineenaan käyttävää yksikköä, joista neljä on jo otettu käyttöön.
Jäljellä olevat neljä yksikköä muodostavat kapasiteetiltaan ohjelman suurimman
osuuden. Kaikkien yksiköiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 loppuun
mennessä.

Fortumilla on Venäjällä yhdeksän voimalaitosta, ja yhtiö työllistää Venäjällä
yhteensä noin 4 300 työntekijää. Lisäksi Fortumilla on hieman yli 25 prosentin
omistusosuus alueellisessa sähkön ja lämmön tuotantoyhtiössä TGC-1:ssä. Venäjä
on maailman neljänneksi suurin sähkönkuluttaja, ja sähkön kysyntä maassa kasvaa
edelleen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pauliina Vuosio, johtaja, talousviestintä, Fortum, puh. +358 50 453 2383
Fortum mediapäivystys, puh. +358 40 198 2843

Kuvia Nyaganin voimalaitoksesta on saatavilla kuvapankissamme:
http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx
=> Russia

Ajankohtaista tietoa Fortumin Venäjän toiminnoista: www.fortum.com/venaja

Kasvua Venäjältä -esite:
http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/fortumesfi/kasvuavenajalta2013


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi