Fortumin uusi voimalaitos vihittiin käyttöön tänään Espoossa

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
10.12.2009

Fortumin uusi voimalaitos vihittiin käyttöön tänään Espoossa

Mittavat kaukolämpöinvestoinnit Espoossa päätökseen

Fortumin uusi voimalaitosyksikkö Espoon Suomenojalla on vihitty käyttöön tänään.
Vihkimisen suoritti ministeri Jyri Häkämies. Samalla otettiin käyttöön myös uusi
laaja kaukolämmön siirtoputkisto. Uusi voimalaitos toimii alueen
energiantuotannon perustana pitkälle 2020-luvulle.

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula totesi pitämässään vihkiäispuheessa, että
vuoden 2020-jälkeistä energiatulevaisuutta pohditaan jo alkavalla
vuosikymmenellä.

"Tulevaisuudessa Espoossa tarvittava energia voidaan tuottaa edelleen
fossiilisilla polttoaineilla, jos hiilidioksidin talteenottoratkaisut saadaan
laajamittaisesti käyttöön. Myös Loviisan mahdollisesta uudesta
ydinvoimalaitosyksiköstä johdettava kaukolämpö on vakavan tutkimisen arvoinen
vaihtoehto. Olisi sääli, jos Loviisa 3:n tuottaman lämmön käyttöä
pääkaupunkiseudun lämmitykseen ei selvitettäisi perusteellisesti
ydinvoimaluvista päätettäessä. Ratkaisulla olisi merkittävä vaikutus koko Suomen
hiilidioksidipäästöihin."

Lisääntyvä maakaasun käyttö vähentää energiantuotannon päästöjä Espoon alueella
merkittävästi. Öljyn käyttö kaukolämmön tuotannossa vähenee ja hiilen käyttö
puolittuu. Tämä merkitsee hiili- ja tuhkakuljetusten sekä rikkidioksidi- ja
hiukkaspäästöjen vähenemistä. Hiilidioksidipäästöt tuotettua energiaa kohden
laskevat yli 10 %.

Uuden voimalaitosyksikön ansiosta Suomenojan voimalaitoksen vuosittainen
lämmöntuotanto vastaa jo noin 90 000 omakotitalon lämmöntarvetta. Sähköä
voimalaitos tuottaa noin 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen
verran.

Fortum aikoo tulevaisuudessa myös hyödyntää niin sanottuja jätelämpöjä Espoon
kaukolämmön tuotannossa. Esimerkiksi Espooseen rakennettavan uuden Blominmäen
jätevedenpuhdistamon lämmön talteenotto on yksi mahdollisuus.

Fortum, Lämpö-divisioona
Viestintä

Lisätiedot:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Lämpö-divisioona, Suomi, GSM 040 709 5690
Anu Salonsaari-Posti, viestintäjohtaja, Fortum Lämpö-divisioona, GSM 050 453
4262