Fortumin VahvaVerkko-hankkeella 90 000 asiakasta lisää säävarman sähköverkon piiriin

LEHDISTÖTIEDOTE 23.2.2012

Fortum aloittaa VahvaVerkko-hankkeen sähkönjakelun toimintavarmuuden
vahvistamiseksi kaikissa sääolosuhteissa. Tavoitteena on, että vuoden 2014
loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin saadaan noin 90 000 Fortumin
asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi.

Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena on puolittaa sähkökatkojen määrä ja
kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä
vuoteen 2020 mennessä.

"Vuodenvaihteen poikkeuksellisen voimakkaat myrskyt osoittivat, että
sähköverkkomme on haavoittuvainen sään ääri-ilmiöille", sanoo Fortumin sähkön
siirtoliiketoiminnasta vastaava johtaja Ari Koponen.

"VahvaVerkko-hankkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana lisäämme investointeja
Suomen sähköverkkoon noin kolmanneksella, jotta entistä suurempi osa
asiakkaistamme pääsee säävarman sähkönjakelun piiriin. Tänä aikana investoimme
sähköverkkoon Suomessa kaikkiaan yli 250 miljoonaa euroa ", hän jatkaa.

Keinoina kartoitus, kaapelointi, verkostoautomaatio ja johtoalueiden raivaus

Fortumin koko maanpäällinen runkoverkko kuvataan VahvaVerkko-hankkeen
puitteissa 3D-tekniikalla tämän vuoden kuluessa. Näin saadaan kattavat tiedot
ilmajohtokohteista, jotka edellyttävät tehostettua raivausta.

Kesällä aloitetaan tehostetut sähköverkon kaapelointitoimet. Vuoden 2014
loppuun mennessä tavoitteena on saada siirrettyä 100 sähkönjakelun kannalta
kriittisintä kohdetta maan alle.

Myös verkostoautomaatiota lisätään, jotta sähköverkon vaurioituneet osat
saadaan vikatilanteessa automaattisesti erotettua kunnossa olevasta
sähköverkosta. Näin vika-alueet rajautuvat häiriötilanteessa nopeasti
pienemmiksi ja entistä useammat asiakkaat saavat sähköt takaisin jo ennen kuin
korjauspartio ehtii vikapaikalle.

Kaapeloinnilla ja lisäämällä verkostoautomaatiota parannetaan etenkin taajamien
sähköverkon säänkestävyyttä merkittävästi. Haja-asutusalueilla Fortumin
parannustoimet keskittyvät alkuvaiheessa mm. johtokatujen raivaukseen.
VahvaVerkko-hankkeen jatkokehittämisessä yhteistyö viranomaisten ja muiden
toimijoiden kanssa on tärkeää.

Lupamenettelyjä kevennettävä ja verkon valvontamallia kehitettävä

Sähköjohtojen siirtämistä metsistä tienvarsille on helpotettava keventämällä
lupamenettelyjä. Myös maantielaki edellyttää uudistamista, jotta tiealueita
voidaan hyödyntää sähköjohtojen sijoittelussa nykyistä paremmin. Tienvarsilla
sijaitsevien johtolinjojen korjaus on nopeampaa, koska korjauskalustolla
päästään vikapaikalle helpommin. Lisäksi kovan tuulen ja lumikuormien
aiheuttamien sähkökatkojen todennäköisyys vähenee, kun johtoalueen toinen puoli
on puustosta vapaa.

Mikäli yhteiskunnan tavoitteena on saavuttaa selvästi parempi sähköverkon
kestävyys kovissakin myrskyolosuhteissa, on viranomaisten muutettava pikaisesti
sähkönjakelun valvontamallia, jotta se kannustaa aiempaa tiiviimpään
investointitahtiin. Erityisesti investoinnit taajamiin sähköä syöttävien
johtojen laajamittaiseen korvaamiseen kaapeliverkolla ja tehostettu
kunnossapito olisivat keskeisiä parannuskeinoja.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anne Brunila, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja strategia, p. 010 4520 970

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi