Fortumin viimeisen neljänneksen 2015 nettotulokseen noin -185 miljoonan euron kertaluonteinen vaikutus arvonalentumisista ja varauksista sekä johdannaisten käyvän arvon muutoksista

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.1.2016 KLO 12.35

Fortumin vuoden 2015 viimeisen neljänneksen nettotulokseen sisältyy noin -110
miljoonan euron kertaluontoinen vaikutus arvonalentumista ja varauksista.
Negatiivinen vaikutus ennen veroja kohdistuu pääosin Power and Technology
-segmentin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

Kertaluonteiset erät liittyvät pääosin Fortumin Inkoon ja Meri-Porin
hiilivoimalaitoksiin. Hiililauhdevoiman kysyntä pohjoismaisilla
sähkömarkkinoilla on vähentynyt laskeneen sähkön tukkumarkkinahinnan myötä.
Fortum kirjaa varauksen liittyen Inkoon voimalaitoksen purkamiseen ja aloittaa
valmistelut laitoksen purkamiseksi. Sähköntuotanto voimalaitoksella lopetettiin
helmikuussa 2014 ja laitoksesta tehtiin alaskirjaus vuonna 2013. Fortum kirjaa
arvonalentumistappion myös omistusosuudestaan Meri-Porin voimalaitoksessa.

Nettotulokseen vaikuttaa negatiivisesti myös Ruotsissa sijaitsevan Oskarshamnin
ydinvoimalaitoksen 1- ja 2-yksiköiden sulkemiseen liittyvä lisäalaskirjaus,
joka tehdään viimeisen neljänneksen aikana saatujen tietojen perusteella.


Alaskirjausten ja varausten ohella nettotuloksen vaikuttaa lähinnä
sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutos -75 miljoonaa
euroa, joihin ei voida soveltaa IFRS-kirjanpitokäytännön (IAS 39) mukaista
suojauslaskentaa.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Media: Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Fortum, puh. 010 45 20480
Sijoittajasuhteet: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, Fortum, puh. 010 45
32552

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi