Fortumin vuoden 2015 raportointikokonaisuus julkaistu

FORTUM OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 25.2.2016 klo 14.00

Fortumin vuoden 2015 raportointikokonaisuus on julkaistu.
Raportointikokonaisuus sisältää vuosikatsauksen, hallituksen
toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen,
tilintarkastuskertomuksen, selvityksen Fortumin hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvityksen, verojalanjälkiraportin ja
kestävän kehityksen raportoinnin. Lisäksi raportointikokonaisuuteen kuuluu
Fortumin konsernisivustolla julkaistu vuotta 2015 koskeva raportointisisältö.

Raportointikokonaisuus on saatavilla osoitteessa
http://annualreport2015.fortum.com.

Fortumin kestävän kehityksen raportointiin voi tutustua konsernisivustollamme
osoitteessa
http://www.fortum.com/fi/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-raportointi/.

Vuoden 2015 raportointimme perustuu integroidun raportoinnin periaatteisiin ja
sisältää olennaista tietoa asioista, joiden arvioimme vaikuttavan merkittävästi
Fortumin kykyyn luoda arvoa sidosryhmilleen.


Fortum Oyj
Timo Karttinen
Talousjohtaja


Lisätietoja:
Sijoittajat: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317
Media: Pauliina Vuosio, talousviestintäjohtaja, puh. 050 453 2383

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com


 

Tilinpäätös 2015
Emoyhtiön tilinpäätös 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Palkka- ja palkkioselvitys 2015