Fortumin vuosikertomus 2013 julkaistu

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2014 klo 12.00

Fortumin vuosikertomus 2013 on julkaistu. Verkkoraportti sisältää muun muassa
toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen,
tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen Fortumin hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen. Fortumin kestävän
kehityksen raportti julkaistaan maaliskuun 2014 lopulla.

Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa http://annualreport2013.fortum.com, josta sen voi myös tulostaa
yksittäisenä PDF-tiedostona tai osissa.


Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja, konserniviestintä
Puh. 010 452 0480

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 9 900 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi