FORTUMIN YHTIÖKOKOUS VAHVISTI OSINGOKSI 0,23 EUROA OSAKKEELTA

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotetut yhtiöjärjestyksen muutokset. Hallintoneuvoston koko säilyi ennallaan ja puheenjohtajaksi valittiin Kari Laitinen. Osingoksi vahvistettiin 0,23 euroa osakkeelta. Myös avainhenkilöiden optio-ohjelma hyväksyttiin.

           

Fortum Oyj:n Helsingissä 4.4.2001 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2000 tuloslaskelman ja taseen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2000 ja hyväksyi, että vuodelta 2000 maksetaan osinkoa 0,23 euroa osaketta kohti eli yhteensä 194 489 972,25 euroa ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan 300 000 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 9. huhtikuuta 2001 ja osinko maksetaan 18. huhtikuuta 2001.

 

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 17. Jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Aminoff, Tuija Brax, Kaarina Dromberg, Klaus Hellberg, Harri Holkeri, Mikko Immonen, Kyösti Karjula, Tanja Karpela, Kari Laitinen, Jouko K. Leskinen, Leena Luhtanen, Matti Vanhanen, Sirkka Vilkamo ja Ben Zyscowicz. Uusiksi jäseniksi valittiin Jorma Huuhtanen, Rakel Hiltunen ja Pertti Mäki-Hakola.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kari Laitinen ja varapuheenjohtajaksi Ben Zyskowicz.

 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö SVH PricewaterhouseCoopers Oy.

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestykseen muutokset, jotka on tarkemmin esitelty pörssitiedotteessa 22.2.2001. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: Yhtiön toimialana on myös kiinteistönhallinta-, informaatio-, rahoituksen ja vakuutusten välityspalvelut. Maininta pääjohtajasta poistettiin. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen on aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti optio-oikeuksien antamisen Fortum-konsernin avainhenkilöille ja Fortum Oyj:n kokonaan omistamalle, hallituksen määrittämälle tytäryhtiölle. Optiojärjestelyn ehdot on esitelty tarkemmin pörssitiedotteessa 12.3.2001. Optiojärjestelyn pääasiallinen sisältö on seuraava: Optio-oikeuksia annetaan 24 miljoonaa kappaletta ja ne on jaettu kolmeen eri ryhmään. Osakkeiden merkintäaika alkaa ryhmästä riippuen joko 15.10.2005, 15.1.2006 tai 15.4.2006. Merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 1.5.2007. Osakkeiden merkintä edellyttää optiojärjestelyn ehtojen täyttymistä. Optio-oikeuksilla voidaan merkitä yhteensä enintään 24 miljoonaa uutta Fortum Oyj:n 3,40 euron nimellisarvoista osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 81,6 miljoonalla eurolla.

 

Fortum Oyj

 

 

Carola Teir-Lehtinen

viestintäjohtaja

 

 

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet