FORTUMIN YHTIÖKOKOUS VAHVISTI OSINGOKSI 0,26 EUROA OSAKKEELTA

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotetut yhtiöjärjestyksen muutokset. Hallintoneuvoston koko supistui ja puheenjohtajaksi valittiin Leena Luhtanen. Osingoksi vahvistettiin 0,26 euroa osakkeelta. Myös avainhenkilöiden optio-ohjelma hyväksyttiin.

 

Fortum Oyj:n Helsingissä 26.3.2002 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2001 tuloslaskelman ja taseen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2001 ja hyväksyi, että vuodelta 2001 maksetaan osinkoa 0,26 euroa osaketta kohti eli yhteensä 219 858 229,50 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3. huhtikuuta 2002 ja osinko maksetaan 10. huhtikuuta 2002.

 

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 13. Jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Aminoff, Tuija Brax, Kaarina Dromberg, Klaus Hellberg, Rakel Hiltunen, Harri Holkeri, Jorma Huuhtanen, Mikko Immonen, Tanja Karpela, Leena Luhtanen, Matti Vanhanen ja Ben Zyskowicz. Uutena jäsenenä valittiin Kimmo Kalela. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Leena Luhtanen ja varapuheenjohtajaksi Ben Zyskowicz.

 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö  PricewaterhouseCoopers Oy.

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti optio-oikeuksien antamisen Fortum-konsernin avainhenkilöille ja Fortum Oyj:n kokonaan omistamalle, hallituksen määrittämälle tytäryhtiölle. Optiojärjestelyn ehdot on esitelty tarkemmin pörssitiedotteessa 28.2.2002. Optiojärjestelyn pääasiallinen sisältö on seuraava: Optio-oikeuksia annetaan 25 miljoonaa kappaletta ja ne on jaettu kahteen ryhmään. Osakkeiden merkintäaika on 1.10.2004 – 1.5.2007 ja 1.10.2006 – 1.5.2009. Merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 1.5.2007. Osakkeiden merkintä edellyttää optiojärjestelyn ehtojen täyttymistä. Optio-oikeuksilla voidaan merkitä yhteensä enintään 25 miljoonaa uutta Fortum Oyj:n osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 85 miljoonalla eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi myös vuoden 2001 optio-ohjelman käyttämättä jääneiden optioiden mitätöinnin.

 

Yhtiökokouspuheessaan toimitusjohtaja Mikael Lilius totesi Birka Energin ja Fortumin sähköliiketoimintojen yhdistämishyötyjen olevan arvioitua suuremmat, noin 100 miljoonaa euroa vuoteen 2004 mennessä.

 

Fortum Oyj

 

 

Carola Teir-Lehtinen

viestintäjohtaja

 

 

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet