Fortumista Oskarshamnin 1 ja 2 –reaktoreiden toiminnan jatkaminen olisi parempi vaihtoehto

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.6.2015 klo 15.00 EET

Ruotsissa sijaitsevien Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen ykkös- ja
kakkosyksiköiden enemmistöomistaja E.ON on ilmoittanut aikeestaan aloittaa
näiden kahden yksikön sulkemisprosessi. Lopullisen päätöksen asiasta tekevät
OKG Aktiebolag -yhtiön osakkeenomistajat - enemmistöomistaja E.ON ja
vähemmistöomistaja Fortum - minkä jälkeen Fortum arvioi päätöksen vaikutukset.

“Näemme Fortumissa tilanteen toisin kuin E.ON. Arvioimme, että Oskarshamnin 1-
ja 2- yksiköiden toimintaa voidaan jatkaa suunnitellun elinkaaren loppuun
saakka. Oskarshamn 1:lle, joka on Ruotsin vanhin ydinvoimayksikkö, on haettu
ympäristölupaa, jotta yksikkö voi siirtyä alasajovalmiuteen, mikäli aikanaan
niin päätetään. Yksikön tulevaisuutta koskevat päätökset eivät ole
ajankohtaisia vielä muutamaan vuoteen, ja yksikkö voisi jatkaa tuotantoaan
nykyteholla”, sanoo Tiina Tuomela, joka johtaa Fortumin ydin- ja
lämpövoimaliiketoimintaa.

“Viimeisimmillä Oskarshamnin 2 -yksikön investoinneilla on tähdätty
kapasiteetin nostoon ja tuotannon jatkamiseen koko suunnitellun elinkaaren
ajan. Näiden investointien ansiosta ja toisaalta vahvan ydinvoiman
käyttökokemuksemme sekä maailmanlaajuisen palvelutarjontamme tuoman osaamisen
perusteella uskomme Fortumissa, että on löydettävissä vielä muitakin
toimenpiteitä, joiden avulla Oskarshamn 2 voisi jatkaa turvallisesti ja
luotettavasti tuotantoaan suunnitellun elinkaarensa loppuun”, jatkaa Tiina
Tuomela.

Oskarshamn 1- ja 2-yksiköiden toiminnan jatkaminen olisi hyvä ratkaisu kaikkien
osapuolten kannalta, koska se antaisi lisäaikaa päästöttömän energian
lisäämiseen sekä Ruotsin teollisuuden ja koko yhteiskunnan tarvitseman sähkön
saannin varmistamiseen. Oskarshamnin kolme ydinvoimayksikköä tuottavat noin 10
% Ruotsin koko sähköntuotannosta.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja

Lisätietoa:
Tiina Tuomela, johtaja, ydin- ja lämpövoimaliiketoiminta, Fortum

Soittopyynnöt ja median yhteydenotot:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Fortum, puh. 010 45 20480
Sijoittajasuhteet: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, Fortum, puh. 010 45
32552


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi