Hakepolttonesteen koetuotanto alkoi Fortumin Porvoon tuotantolaitoksilla

Pohjoismaiden ensimmäinen koetuotantolaitos tuottaa puusta nestemäistä polttoainetta Fortumin ja Vapon teknologialla

 

Pohjoismaiden ensimmäinen hakepolttonesteen koetuotantolaitos otetaan 14.5.2002 käyttöön Fortumin  Porvoon tuotantolaitoksilla. Koelaitos käyttää raaka-aineenaan metsähaketta ja purua, jotka se muuntaa nestemäiseksi polttoaineeksi. Polttoneste on tarkoitettu käytettäväksi lämmitysöljynä asumisessa ja teollisuudessa. Koelaitos perustuu Fortumin ja Vapon kehittämään teknologiaan sekä yhteistyöhön VTT:n kanssa. Laitoksen vihkii käyttöön kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre.

 

Fortum ja Vapo kehittävät koelaitoksen avulla hakepolttonesteen koko tuotantoprosessia. Se sisältää hakkeen vastaanoton, murskauksen, kuivauksen, valmistuksen eli nopean pyrolysoinnin, nesteiden käsittelyn ja tuotteiden varastoinnin. Laitoksen kapasiteetti on kaksi irtokuutiometriä haketta tai sahanpurua tunnissa, mistä syntyy 300 litraa Forestera™-hakepolttonestettä.

 

Hanke koetuotantolaitoksen rakentamiseksi käynnistyi vuonna 1999. Nyt käyttöönotettavalla laitoksella Fortum ja Vapo jatkavat uuden tuotantoteknologian ja tuotteen kehittämistä liiketoiminnan aloittamiseksi. Täydessä kaupallisessa laajuudessa nestemäisen Forestera™-polttoaineen valmistukseen voidaan käyttää noin miljoona kuutiometriä metsähakkuutähteitä. Hakepolttonesteenä se merkitsee viittä prosenttia Suomen lämmitysöljymarkkinoista.

 

Hakepolttonesteen valmistus ja käyttö vähentää hieman Suomen hiilidioksidipäästöjä. Uusi teknologia tarjoaa kilpailukykyistä energiaa kestävän kehityksen mukaisesti myös kansainvälisillä markkinoilla.

 

 

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Kim Kronstedt, Fortum Oil and Gas Oy, puh. 010 45 29133 ja 050 45 27666

Projektipäällikkö Jukka-Pekka Nieminen, Fortum Oil and Gas Oy, puh. 010 45 23614 ja 050 45 23614

Tutkimusjohtaja Timo Nyrönen, Vapo Oy, puh. (014) 623 5760 ja  0400 343 467