Hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf Fortumin yhtiökokouksessa: Suomessa tarvitaan ennakoitavaa ja pitkäjänteistä energiapolitiikkaa

LEHDISTÖTIEDOTE 11.4.2012

"Suomi tarvitsee lähitulevaisuudessa runsaasti investointeja uuteen
päästöttömään sähkön- ja lämmöntuotantoon. Kun on kyse satojen miljoonien
eurojen panostuksista, on energia-alan toimijoiden voitava luottaa siihen, että
maassamme harjoitetaan jatkossakin ennakoitavaa ja johdonmukaista sekä
yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaista pitkäjänteistä
energiapolitiikkaa", sanoi hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf avatessaan
Fortumin yhtiökokouksen tänään 11.4.2012 Helsingissä.

"Hiilidioksidipäästöttömän kotimaisen energiatuotannon rasittaminen tuotantoon
kohdistuvalla verotuksella ei tue Suomen energia- ja ilmastopoliittisia
tavoitteita. Harkintaan perustuva ja siten kriteereiltään ennalta
määrittelemätön verokäytäntö on sijoittajien silmissä maariskiä lisäävä tekijä
ja voi haavoittaa Suomea mahdollisena investointikohteena."

Baldauf muistutti avauspuheessaan myös, että Fortumin liiketoiminnalla on
Suomelle suuri taloudellinen merkitys.

"Vuonna 2010 valtio-omistajalle kertyi Fortumin ansiosta osinkoa lähes puoli
miljardia euroa. Muille suomalaisille osakkeenomistajille Fortum maksoi
osinkoja lähes 200 miljoonaa euroa. Yhtiön maksamat verot huomioon ottaen
Fortum tuo noin miljardin euron välittömät rahavirrat suomalaiseen
yhteiskuntaan."

Fortum Oyj
Konserniviestintä

www.fortum.com/yhtiokokous

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi