HSE: FORTUM OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET

TIEDOTE 528/2006, 8.12.2006 OSAKKEET

FORTUM OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET

Fortum Oyj:n vuoden 2001 A- ja B- sekä vuoden
2002 A- ja B-optio-oikeuksilla merkityt yhteensä
5.779.641 osaketta ovat kaupankäynnin kohteena
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.12.2006 alkaen.

Fortum Oyj:n osakkeen perustiedot:

Kaupankäyntitunnus: FUM1V
ISIN-koodi: FI0009007132
id: 24271
Osakemäärä: 889.053.646


HELSINGIN PÖRSSI
Janne Seppänen
Head of Surveillance


* * * * * * * * * * * *


EXCHANGE NOTICE 528/2006, 8 DECEMBER 2006 SHARES

FORTUM CORPORATION: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS

A total of 5 779 641 shares have been subscribed with the Fortum
Corporation’s 2001A, 2001B, 2002A and 2002B option rights. The
shares will be traded on the Helsinki Stock Exchange as old
shares as of 11 December 2006.

Identifiers of Fortum Corporation's share:

Trading code: FUM1V
ISIN code: FI0009007132
Orderbook id: 24271
Amount of shares: 889 053 646


HELSINKI STOCK EXCHANGE
Janne Seppänen
Head of Surveillance