JO TOINEN YHTEISKUNTARAPORTTI FORTUMILTA

Turvallisuus, ilmastokysymys ja yhteiskuntavastuu ykkösasioita

 

Fortum on julkaissut nyt jo toisen kerran Fortum ja yhteiskunta -raportin. Perinteisen ympäristöraportoinnin lisäksi raportti kuvaa Fortumia yrityskansalaisena: energiatuotteiden ja -palveluiden toimittajana, työnantajana, naapurina, liikepartnerina, ympäristön kuormittajana ja investointikohteena. ”Suurin muutos edelliseen vuoteen nähden on, että olemme siirtäneet raportoinnin painopisteen Internetiin, jolloin entistä tehokkaampi ajantasainen viestintä sidosryhmillemme helpottuu”, Fortumin ympäristöjohtaja Arja Koski sanoo. Internetsivujen lisäksi Fortum julkaisee myös painetun 12-sivuisen tiivistelmän, johon on koottu yhteenveto tavoitteistamme ja toimistamme. Se helpottaa myös tarkemman tiedon löytymistä Internetsivuilta. Internetosoite: www.fortum.fi/ymparisto

 

Henkilöturvallisuus Fortumissa kehittyi suotuisasti. Miljoonaa työtuntia kohti laskettu työtapaturmataajuus pieneni lähes 20 % (14,6 -> 11,8). Fortumin työturvallisuus on siten hyvää suomalaista tasoa, mutta matkaa alan kansainvälisiin huippuyrityksiin on vielä. Yhtiössä laadittiin tänä vuonna yksityiskohtaiset turvallisuuden periaatteet.

 

Ympäristö-, terveys- ja turvallisuus (EHS) -asioissa Fortumilla on ollut vuodesta 2000 käytössä EHS-ohjelma, joka määrittelee konkreettiset tulostavoitteet ja toimenpideohjelmat vuoteen 2005 asti. Vuoden 2000 aikana Fortum perusti Ilmastorahaston ja liittyi jäseneksi Maailmanpankin Hiilirahastoon, joka toteuttaa hiilidioksidipäästöjä vähentäviä hankkeita maailmanlaajuisesti. Fortum lisäsi biopolttoaineiden käyttöä 14 % edellisestä vuodesta, (uusiutuvien luonnonvarojen osuus sähkön tuotannossa oli lähes 40 % vuonna 2000) minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenivät 170 000 tonnia.

Yhtiö hankki kokemusta kansainvälisestä päästökaupasta myymällä 50 000 mainitusta päästövähenemästä kanadalaiselle voimayhtiölle (EPCOR Utilities Inc.)

 

Keskustelu yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta on ollut menneen vuoden aikana vilkasta. Yhteiskunnalliseen vastuuseen kuuluvat talousasiat, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymykset sekä sosiaaliset näkökohdat. Yhteiskunnallisen vastuun raportointiin ei ole vielä vakiintunutta mallia. ”Fortumissa on pitkät perinteet talousasioiden sekä ympäristö- ja turvallisuusasioiden johtamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja raportoinnista, mutta sosiaalisen vastuun osalta emme vielä ole päässeet samalle tasolle, Arja Koski sanoo. Kuluvan vuoden aikana tavoitteemme onkin perata sosiaalisen vastuun kenttä Fortumissa ja tunnistaa kehitettävät osa-alueet”.

 

Fortum ja yhteiskunta 2000 -yhteenvetoraportti jaetaan ensimmäisen kerran yhtiön koko henkilöstölle Suomessa. Lisäksi Porvoon ja Naantalin jalostamot julkaisevat jälleen perinteiset ympäristöraportit, jotka jaetaan jalostamoiden lähiympäristön asukkaille.

 

Lisätietoja:

www.fortum.fi/ymparisto

Kehityspäällikkö Hannu Härkönen, puhelin 010 45 24162, hannu.harkonen@fortum.com

Johtaja Helena Haapalinna, puhelin 010 45 24153, helena.haapalinna@fortum.com

Ympäristöjohtaja Arja Koski, puhelin 010 45 24205, arja.koski@fortum.com