KÄRÄJÄOIKEUS: EI KORVAUKSIA TUUSULANJÄRVEN ENERGIAN SIIRTOHINNOITTELUSTA

Espoon käräjäoikeus on hylännyt yksityishenkilön Fortumia vastaan nostaman sähkön siirtohinnoittelua koskevan kanteen. Siinä vaadittiin korvausta vuonna 1999 kantajan mukaan liikaa perityistä maksuista. Tuusulanjärven Energia sulautui Fortumiin vuonna 2000.

 

Energiamarkkinavirasto teki selvityksen Tuusulanjärven Energian sähkön siirtohinnoittelusta vuosilta 1996-1999. Selvityksen mukaan hinnoittelu oli kohtuullista vuosina 1996-1998 ja kohtuullisuuden raja ylittyi ainoastaan vuonna 1999. Korkeimman hallinto-oikeuden aiemman kannan mukaisesti yksi vuosi ei kuitenkaan riitä määrittelemään hinnoittelun kohtuullisuutta.

 

Espoon käräjäoikeuden päätöksen mukaan siirtohinnoittelu ei ole ollut kanteessa väitetyn tavoin kohtuutonta, eikä Fortum siten ole syyllistynyt sopimusrikkomukseen eikä saanut perusteetonta etua.

 

Valmisteilla on sähkömarkkinalain muutos, jonka mukaan Energiamarkkinaviraston tarkastelujakson pituudeksi hinnoittelun kohtuullisuutta arvioitaessa tulee 3 -5 vuotta.

 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

 

Lisätietoja:

Tapio Lehtisalo, Fortum Sähkönsiirto, 050 455 7101