Kansainvälistä tunnustusta Fortumin ilmastotoimille

Lehdistötiedote 15.10.2014

Fortum on saanut kaksi merkittävää tunnustusta ilmastotoimistaan: Fortum on
sijoitettu sekä pohjoismaisen ilmastoindeksin (CDLI) kärkeen että maailman
johtavien yritysten joukkoon hiilidioksidipäästöjen hinnoittelun edistämisessä
(Carbon Pricing Champion).

"Päästöjen hinta ja päästömarkkinat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen
globaalissa hillitsemisessä. Mielestämme hiilidioksidin hinta ja päästökauppa
ovat toimivimmat ja kustannustehokkaimmat tavat edistää investointeja
vähäpäästöisiin teknologioihin," sanoo Fortumin ilmastoasioiden päällikkö, Kari
Kankaanpää.

Globaali ilmastoasioiden raportointijärjestelmä, Carbon Disclosure Project
(CDP), on arvioinut Fortumin yhdeksi pohjoismaiden johtavista yrityksistä
sijoittajille välitetyn ilmastotiedon raportoijana. Perusteluissaan CDP nosti
esiin tiedon kattavuuden ja laadun. CDP:n pohjoismainen ilmastoraportti 2014
julkaistiin tänään Tukholmassa.

Fortum sai arvioinnissa 99 pistettä sadasta. Ilmastoindeksiin valitaan mukaan
paras kymmenesosa arvioinnissa mukana olleista yrityksistä. Pohjoismaiseen
indeksiin pääsyn alaraja kohosi tänä vuonna peräti 95 pisteeseen.

"Kestävän kehityksen asiantuntija-arviot ja hyvä sijoittuminen tärkeissä
kestävän kehityksen indekseissä ovat Fortumille tärkeitä, sillä ne tukevat
toimintamme kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Uskomme, että vastuun
kantaminen liiketoimintamme aiheuttamista vaikutuksista ilmastoon ja sen
muutokseen on olennainen osa liiketoimintaa", kertoo Fortumin
sijoittajasuhteiden johtaja, Sophie Jolly.

Päästöjen hinnoittelun puolestapuhuja
Syyskuussa Fortum nimettiin yhdeksi maailman johtavista 25 yrityksestä, jotka
ovat edistäneet hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua. YK:n Caring for Climate
-aloitteen myöntämä tunnustus jaettiin New Yorkissa YK:n ilmastokokouksessa,
johon osallistui 120 valtionpäämiestä ja ministeriä.

Palkitut yritykset täyttävät johtaville yrityksille määritellyt kriteerit
hiilidioksidipäästöjen hinnoittelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
yritykset sisällyttävät päästöjen aiheuttamat kustannukset pitkän aikavälin
strategioihinsa ja investointipäätöksiinsä, nostavat esiin päästömarkkinoiden
välttämättömyyttä ja raportoivat järjestelmällisesti ilmastotoimistaan.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö, +358 50 453 2330
Sophie Jolly, sijoittajasuhteiden johtaja, +358 40 828 7317


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

CDP
Carbon Disclosure Project (CDP ) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon
organisaatio. Se ylläpitää ainoaa maailmanlaajuista järjestelmää, jonka avulla
yritykset ja kaupungit voivat raportoida, hallita ja jakaa keskeistä
ympäristötietoa. CDP:n toiminnassa on mukana useita eri markkinatoimijoita,
kuten 767 institutionaalista sijoittajaa, joiden hallinnassa on 92 biljoonan
dollarin omaisuus. CDP:n tavoitteena on kannustaa yrityksiä raportoimaan
ympäristövaikutuksistaan ja luonnonvarojen käytöstään ja ryhtymään
toimenpiteisiin vaikutusten vähentämiseksi.

Lista CDP:n pohjoismaisen indeksin johtavista yrityksistä sekä kaikkien
julkisesti CDP-raportointiin osallistuvien yritysten tiedoista on nähtävissä
CDP:n verkkosivuilla: http://www.cdproject.net

Lisätietoa YK:n Caring for Climate -aloitteen Carbon Pricing Champions:
http://caringforclimate.org/workstreams/carbon-pricing/