Kiinteän polttoaineen kattilalaitos vihitty käyttöön Seinäjoella

Fortum Heat
Lehdistötiedote
6.10.2008

KIINTEÄN POLTTOAINEEN KATTILALAITOS VIHITTY KÄYTTÖÖN SEINÄJOELLA

Uuden 12 MW:n kotimaisen polttoaineen kattilalaitoksen vihki käyttöön ministeri
Paula Risikko maanantaina 6.10.

Valion Seinäjoen tehdasalueella sijaitsevan höyryntuotantolaitoksen vihki
käyttöön peruspalveluministeri Paula Risikko. Fortum toimittaa Valion Seinäjoen
tehtaiden tarvitseman höyry- ja lämpöenergian. Nyt vihitty kattilalaitos korvaa
raskasta öljyä käyttävän kattilalaitoksen, joka jää vara- ja
huipputeholaitokseksi.

Fortumin ja Valion energiayhteistyö on alkanut Seinäjoella vuonna 1992. Uusi
kattilalaitos käyttää polttoaineenaan yksinomaan puuta ja jyrsinturvetta.
Polttoaineiden käyttösuhteiden optimoinnilla turvataan asiakkaalle
mahdollisimman edullinen ja vakaa energiahinta.

Siirryttäessä kotimaisten polttoaineiden käyttöön Seinäjoella alenevat päästöt
merkittävästi. Polttoaineena käytettävän puun määrästä riippuen hiilidioksidi-,
rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt vähenevät 20 - 40 % verrattuna
aikaisempaan.

"Tämä vihitty kattilalaitos on osoitus Valion halusta kantaa vastuuta
ympäristöstä hyödyntämällä kotimaisia maakunnallisia polttoaineita
ja vähentämällä riippuvuutta tuontipolttoaineista. Toinen mittava
ympäristöinvestointi tehdään Valion Seinäjoen tehtaan jauhetuotannon
pölypäästöjen vähentämiseksi, millä sekä vähennetään ympäristöpäästöjä, että
parannetaan energiatehokkuutta jauhetuotannossa", kertoo tuotantojohtaja Reima
Luomala Valiosta.

"Pitkäaikainen energiakumppanuus tarjoaa molemmille osapuolille hyvät
mahdollisuudet kehittää toimintaa. Kotimaisen polttoaineen käyttö, pienemmät
päästöt sekä luotettava energiantoimitus toteutuu Seinäjoen
energiakumppanuudessa erinomaisesti", arvioi Seppo Vesapuisto Fortumista.

Fortum Heat
Viestintä

Lisätiedot
Seppo Vesapuisto, johtaja, Fortum Heat, puh. 050 45 28288

Reijo Kärki,
aluepäällikkö, Fortum Heat, puh. 050 45 25323

Reima Luomala, tuotantojohtaja,
Valio Oyj, puh. 050 384 0789

Esa Mäkipelto, tekninen johtaja, Valio Oyj, puh.
050 384 0831