Kilpailuvirasto valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden Fortumin E. ON Finland -kauppaa koskevasta päätöksestä

Kilpailuvirasto on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden
14.3.2008 tekemästä päätöksestä, joka koski Fortumin E.ON Finland -kaupan
ehtoja. Markkinaoikeuden mukaan Kilpailuvirastolla ei ollut perusteita asettaa
kaupalle ehtoja, ja se kumosi Kilpailuviraston päätöksen. Kesäkuussa 2006
asetetut ehdot on jo pantu täytäntöön.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
viestintäjohtaja

Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet