KILPAILUVIRASTON PÄÄTÖS VAPAUTTAA FORTUMIN KILPAILUNRAJOITUSLAIN RIKKOMUSSYYTTEISTÄ

Kilpailuvirasto on julkaissut päätöksensä Fortum Power and Heat Oy:n (entinen IVO) asemasta ja toiminnasta sähkömarkkinoilla. Päätös ei johda Fortumissa jatkotoimenpiteisiin.

 

Päätös perustuu selvitykseen, jonka Kilpailuvirasto käynnisti viime syksynä Sähköenergialiitto ry SENERin toimenpidepyynnön johdosta. Toimenpidepyynnössä IVOa epäiltiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä sähkön tukkumyyntimarkkinoilla.

 

Kilpailuvirasto katsoo, että IVOlla oli pitkiä sähkösopimuksia solmittaessa 1993-1995 määräävä markkina-asema sähkön tukkumyyntimarkkinoilla Suomessa. Kilpailuvirasto toteaa, ettei IVO ole kuitenkaan syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön.

 

Kilpailuvirasto ei päätöksessään vahvista Fortumin määräävää markkina-asemaa nykymarkkinoilla Suomessa, vaikka Kilpailuviraston kannan mukaan Fortumilla on edelleen varsin vahva asema sähkömarkkinoilla. Päätöksessä todetaan myös, että Suomen sähkömarkkinat ovat integroitumassa pohjoismaisiksi markkinoiksi.

 

Fortum on katsonut vapautuneensa määräävästä markkina-asemasta jo ennen syksyä 1995. Nyt annetun Kilpailuviraston päätöksen ja tämän tulkinnan välisellä erolla ei ole kuitenkaan merkitystä, koska Fortum on sopimussuhteissaan toiminut lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi Kilpailuviraston päätös vahvistaa Fortumin noudattaman sopimuskäytännön lainmukaisuuden.

 

Fortum Oyj

 

Antti Ruuskanen

Viestintäjohtaja

 

Lisätiedot:

Rauno Kallonen, johtaja, Sähkö ja lämpö -liiketoiminta, 
puh. (09) 8561 6463

Erkki Kari-Koskinen, myyntijohtaja, puh. (09) 8561 6547

 

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet