Kohonneet polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat ovat nostaneet sähkön tukkuhintaa

Pohjoismaiden vesivarastot ovat keväällä ja kesällä olleet lähellä normaalitasoa, mutta polttoaineiden, kuten hiilen, öljyn ja kaasun, sekä päästöoikeuksien hintojen nousu on johtanut sähkön tukkuhintojen nousuun. Sähköfutuurien hinnat pohjoismaisessa sähköpörssissä ovat nousseet vuoden 2005 aikana, mikä indikoi markkinaosapuolten uskovan hintojen nousuun tulevaisuudessa. Syksyn ja talven hintakehitys on epävarma. Tämä on keskeinen johtopäätös Fortumin toisen vuosipuoliskon sähkömarkkinakatsauksessa.   

 

Eurooppalainen päästökauppajärjestelmä lisää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian hintaa, mikä nostaa myös tukkusähkön hintaa pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Pohjois-Euroopan markkinoiden integraatio etenee vähitellen kun sähkökauppa maiden välillä lisääntyy.

 

"Jos vesi- ja lumivarastot pysyvät normaalitasolla tai jos sateet ovat normaalia runsaammat syksyn ja talven aikana, on olemassa edellytykset sähkön tukkuhinnan laskulle. Toisaalta polttoainekustannusten ja päästöoikeuksien hintojen kehitys on epävarmaa. Kuluvana vuonna sähkön spot-hintataso ei ole noussut yhtä voimakkaasti kuin sähkön futuurihinnat", sanoo kehitysjohtaja Jukka Ruusunen Fortumista.

 

Yhteenveto sähkömarkkinakatsauksesta:

 

-        Vesivarastot ovat hieman normaalitasoa runsaammat verrattuna vuosien 1990–2000 vastaavan ajankohdan keskiarvoon verrattuna

 

-        Kohonneet polttoaine- ja päästöoikeushinnat ovat nostaneet sähkön futuurihintoja tukkumarkkinalla, mikä osoittaa, että markkinoilla odotetaan korkeampaa sähkön tukkuhintaa tulevaisuudessa

 

-        Maiden välisen sähkökaupan lisääntymisen ja Euroopan laajuisen päästöoikeuskaupan myötä pohjoiseurooppalainen hintataso vaikuttaa myös Suomen ja muiden Pohjoismaiden sähkön tukku- ja kuluttajahinnan kehitykseen

 

-        Sähkön kulutus kasvaa edelleen maltillisesti

 

 

Seuraava Fortumin sähkömarkkinakatsaus julkistetaan keväällä 2006.

 

 

Fortum Oyj

konserniviestintä

 

 

Lisätietoja www.fortum.fi tai:

Jukka Ruusunen, kehitysjohtaja, puh. 050 453 6327, jukka.ruusunen@fortum.com

 

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut.  Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Henkilökuntaa on noin 9 000.