KORJAUS FORTUMIN TILINPÄÄTÖS 2000 -TIEDOTTEESEEN

Sähkönmyyntiä kuvaava taulukko tulee korvata alla olevalla korjatulla taulukolla.
 
 
Sähkönmyynti alueittain
(TWh)
IV/00
IV/99
2000
1999
Pohjoismaat yhteensä
13,7
11,2
45,3
41,6
- Ruotsi*
5,6
3,0
16,9
12,0
- Suomi
8,1
9,3
28,4
29,6
Saksa
1,1
0,2
3,9
0,2
Iso-Britannia
0,4
0,5
1,9
2,0
Viro
0,1
0,1
0,2
0,1
Yhteensä
15,3
12,0
51,3
43,9
 
 
 
 
 
*  sisältää 50 % Birka Energin sähkönmyynnistä
 
 
 
Fortum Oyj
 
 
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet