Korjaus pörssitiedotteeseen 27.4.2005

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005


Korjaus pörssitiedotteeseen 27.4.2005

Korjaus tiedotteeseen Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS)
siirtyminen vuonna 2005:


FORTUM -KONSERNI
IFRS KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
I-IV I-III I-II I I-IV I-III I-II I
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 3835 2751 1986 1129 3841 2747 1987 1133
Liiketoiminnan 91 80 82 32 84 69 58 43
muut tuotot
Materiaalit ja -1507 -1087 -786 -446 -1507 -1089 -788 -449
palvelut
Henkilöstökulut -462 -346 -240 -115 -470 -352 -243 -118
Poistot ja -388 -282 -192 -93 -393 -286 -195 -94
arvonalentumiset
Liiketoiminnan -374 -284 -195 -100 -401 -296 -202 -101
muut kulut
Liikevoitto 1 195 832 655 407 1 154 793 617 414
Osuus 12 9 8 4 34 22 16 7
osakkuusyritysten
voitosta
Rahoitustuotot ja -245 -167 -125 -78 -232 -175 -124 -59
-kulut
Voitto ennen 962 674 538 333 956 640 509 362
veroja
Välittömät verot -259 -163 -131 -111 -254 -153 -123 -118
Jatkuvien 703 511 407 222 702 487 386 244
toimintojen
tilikauden voitto
Luovutetut
toiminnot
Luovutettujen 589 432 295 102 556 405 283 96
toimintojen
tilikauden voitto
Tilikauden voitto 1 292 943 702 324 1 258 892 669 340

Jakautuminen:
Emoyhtiön 1 259 924 680 304 1 227 877 649 321
omistajille
Vähemmistölle 33 19 22 20 31 15 20 19
1292 943 702 324 1258 892 669 340

Emoyhtiön
omistajille
kuuluvasta
konsernin
voitosta laskettu
osakekohtainen
tulos (euroa per
osake)
Laimentamaton 1,48 1,09 0,80 0,36 1,44 1,03 0,76 0,38
Laimennettu 1,46 1,07 0,78 0,35 1,42 1,01 0,75 0,37

Emoyhtiön
omistajille
kuuluvasta
jatkuvien
toimintojen
voitosta laskettu
osakekohtainen
tulos (euroa per
osake)
Laimentamaton 0,79 0,58 0,45 0,24 0,79 0,56 0,43 0,27
Laimennettu 0,78 0,57 0,44 0,23 0,78 0,54 0,42 0,26

Emoyhtiön
omistajille
kuuluvasta
luovutettujen
toimintojen
voitosta laskettu
osakekohtainen
tulos (euroa per
osake)
Laimentamaton 0,69 0,51 0,35 0,12 0,65 0,47 0,33 0,11
Laimennettu 0,68 0,50 0,34 0,12 0,64 0,47 0,33 0,11


Korjaus liitteessä olevaan kappaleeseen:

Aikatekijä otetaan huomioon kirjaamalla ydinjätehuoltovarauksen diskonttaukseen
liittyvä korkokulu. Fortumin Ydinjätehuoltorahaston osuudelle kertyvä korko
esitetään rahoitustuotoissa.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Mika Paloranta, IR-johtaja, puh. 010 452 4138
Susanne Jonsson, Corporate Controller, puh. 010 452 4114


Jakelu:
Helsingin Pörssi