KORJAUSTIEDOTE: Avainlukutaulukko korjattu, Fortum myy Suomen sähkönsiirtoliiketoimintansa Suomi Power Networks Oy:lle

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.12.2013 klo 08.40 EET

Avainlukutaulukko korjattu alla.

Fortum on sopinut myyvänsä Suomen sähkönsiirtoliiketoimintansa Suomi Power Networks Oy:lle, jonka osakkaita ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja LähiTapiola Eläkeyhtiö (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %).

Yritysjärjestelyn velaton kauppahinta on 2,55 miljardia euroa. Yhtiö arvioi saattavansa yritysjärjestelyn päätökseen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana tarvittavien viranomaishyväksyntöjen ja tavanomaisten yrityskaupan ehtojen toteuduttua. Fortum ennakoi kirjaavansa yritysjärjestelystä 1,8-1,9 miljardin euron myyntivoiton eli noin 2,0 euroa osaketta kohden Electricity Distribution and Sales -divisioonansa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Kaupan mukana siirtyy vanhoina työntekijöinä 320 henkilöä.

Fortumin päätös luopua Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnasta ei vaikuta yhtiön noin 640 000 asiakkaan sähkönjakeluun. Heidän
sähkönsiirtosopimuksensa siirtyvät liiketoiminnan mukana nykyisin ehdoin, kun yritysjärjestely saatetaan päätökseen.

Fortumin päätös myydä Suomen sähkönsiirtoliiketoiminta liittyy yhtiön tammikuussa 2013 käynnistämään sähkönsiirtoliiketoiminnan strategisten tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointiprosessiin. Fortum on tänään 12.12.2013 julkaissut arvioinnin päättymistä koskevan pörssitiedotteen. Fortumin Ruotsin ja Norjan sähkönsiirtoliiketoimintojen osalta yhtiö valmistautuu myös mahdolliseen myyntiin. Päätös prosessin loppuunsaattamisesta riippuu muun muassa markkinoiden kehityksestä ja sääntelyn kehityksestä molemmissa maissa.

Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminta Suomessa sisältää kaksi yhteisesti johdettua sähköverkkoyhtiötä: Fortum Espoo Distribution Oy:n, jolla on sähkönjakelualueita Espoossa, sen ympäryskunnissa ja Joensuussa sekä Fortum Sähkönsiirto Oy:n, jolla on useita verkkoalueita lähinnä eteläisessä ja läntisessä Suomessa sekä Koillismaalla. Yhtiöillä on sähkönjakeluverkkoa yhteensä noin 79 000 kilometriä ja ne toimittavat sähköä asiakkaille vuosittain noin 12,6 terawattituntia. Fortumilla on noin 20 prosentin markkinaosuus Suomen paikallisesta sähkönsiirrosta.

Fortumin Suomen sähköverkkoyhtiöiden avainluvut ovat:

Milj. euroa
2012
Viim. 12 kk*
Liikevaihto
321
325
Vertailukelpoinen liikevoitto
101
94
Vertailukelpoinen EBITDA
154
154
Sidottu pääoma (kauden lopussa)
726
749
Bruttoinvestoinnit
157
142

*Viimeiset 12 kuukautta 2013 kolmannen neljänneksen lopussa


"Sähkönsiirtoliiketoimintamme on erittäin hyvässä kunnossa ja ansaitsee saada kehittyä ydinliiketoimintana ja omista lähtökohdistaan. Olen tyytyväinen että löysimme ostajan, joka tuntee hyvin infrastruktuuri-investointien yhteiskunnallisen merkityksen ja on sitoutunut kehittämään luotettavia verkkoja ja palveluita asiakkaille. Tämä järjestely on myös hyvä osoitus Suomen kiinnostavuudesta pitkäaikaisena sijoituskohteena", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.

"Me Fortumissa pystymme luomaan parhaiten arvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja koko yhteiskunnalle kilpailluissa
liiketoiminnoissamme. Tavoitteenamme on kasvaa strategiamme mukaisesti ydinosaamisalueillamme vähäpäästöisessä sähköntuotannossa, energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ja myynnissä sekä tarjota asiakkaillemme innovatiivisia sähkö- ja lämpötuotteita", Tapio Kuula sanoo.

Liiketoiminnan ostavalla sijoittajaryhmällä on pitkäaikaiseen omistukseen ja yhtiöiden aktiiviseen kehittämiseen perustuva sijoitusstrategia sekä 40 vuoden yhteenlaskettu kokemus sähkönverkkoihin sijoittamisesta. Pitkän toimialakokemuksensa kautta kumppanit ymmärtävät hyvin infrastruktuurisijoitustensa yhteiskunnallisen merkityksen ja ovat vahvasti sitoutuneita hyvään yhteistyöhön sijoituskohteidensa sidosryhmien kanssa.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Media
www.fortum.com/fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tapio Kuula, puh. 010 45 24112
Viestintä: Viestintäjohtaja Helena Aatinen, 010 45 20480, Fortum Media Desk 040 1982 843
Sijoittajasuhteet: Johtaja Sophie Jolly, puh. 010 45 32552

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi:
Suomenkielinen lehdistötilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään tänään 12.12.2013 kello 11.00 Fortumin auditoriossa osoitteessa Keilaniementie 1, Espoo.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 12.12.2013 kello 14.30. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0)9 2310 1621 (vahvistusnumero 3501655). Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa viikon ajan numerossa +358 (0)9 2310 1650, koodi: 3501655 ja myöhemmin Fortumin internet-sivuilla.

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi ovat katsottavissa ja kuunneltavissa myös internetin kautta osoitteissa www.fortum.com/fi ja www.fortum.com/sijoittajat. Tiedote ja esityskalvot löytyvät samoista osoitteista.

Taustatietoa ostajista:
Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkkeistä. Keva hoitaa noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Kevan kunnalliset eläkemaksutulot olivat vuonna 2012 noin 4,8 miljardia euroa, ja Keva käytti nykyisten eläkkeiden maksamiseen noin 3,8 miljardia euroa. Keva on pitkäaikainen sijoittaja, jonka sijoitusten on tarkoitus tukea vakaata eläkkeiden maksua. Kevan sijoitusten markkina-arvo arvo oli 31.12.2012 noin 34,4 miljardia euroa. www.keva.fi

LähiTapiola Eläkeyhtiö on Suomen kolmanneksi suurin eläkevakuutusyhtiö, jolla on noin 260 000 vakuutettua. LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitusten markkina-arvo arvo oli 31.12.2012 noin 9,9 miljardia euroa. LähiTapiola Eläkeyhtiö ja Eläke-Fennia ovat päättäneet yhdistyä ja uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2014. Uuden yhtiön nimeksi tulee Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja sen sijoitusten markkina-arvo on lähes 20 miljardia euroa. 
www.lahitapiola.fi/elake

First State Investments on osa Australian suurimman finanssipalveluyrityksen Commonwealth Bank of Australian varainhoitoa. Se hallinnoi globaalisti noin 124 miljardin euron varoja. First State Investments on johtava infrastruktuurikohteiden sijoittaja ja hallinnoija, jolla on 19 vuoden kokemus institutionaalisten sijoittajien infrastruktuurisijoituksista. First State Investments hallinnoi yli 2,4 miljardin euron oman pääoman sijoituksia erilaisiin infrastruktuurikohteisiin Australiassa, Aasiassa ja Euroopassa.
www.firststateinvestments.com

Borealis Infrastructure Management. Borealis on vastannut 15 vuotta Ontario Municipal Employees Retirement Systemsin (“OMERS”) infrastruktuurisijoitusten hallinnoimisesta ja kehittämisestä. Vuonna 1962 perustettu OMERS on kanadalainen eläkerahasto, jolla on 429 000 jäsentä, yli 60 miljardia Kanadan dollaria hallinnoitavia nettovaroja ja Standard & Poor´s AAA -luottoluokitus. OMERS oli ensimmäisiä yksityisille markkinoille sijoittaneita kanadalaisia eläkerahastoja, ja se on allokoinut yli 20 prosenttia portfoliostaan infrastruktuurisijoituksiin. Borealis hallinnoi tällä hetkellä yli kahtakymmentä infrastruktuurisijoitusta Kanadassa, Yhdysvalloissa ja
Euroopassa, jotka edustavat yli 10 miljardia Kanadan dollaria Boreliaksen sijoitetusta omasta pääomasta.
www.borealis.ca

Taustatietoa Fortumista:
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortum on Pohjoismaiden suurin sähkönsiirtoyhtiö, jolla on yhteensä yli 1,6 miljoonaa asiakasta: ~903 000 Ruotsissa, 640 000 Suomessa ja ~102 000 Norjassa. Sähkönsiirto on kansallisesti säädeltyä liiketoimintaa. Fortumin Distribution-liiketoiminta-alue on osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa, joka vastaa myös sähkön vähittäismyynnistä asiakkaille.

Sähkönsiirron ohella Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähkön vähittäismyyjä ja sillä on yhteensä noin 1,2 miljoonaa asiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sähkönmyynti on kilpailtua liiketoiminta ja Pohjoismaissa on Fortumin lisäksi noin 350 sähkönmyyntiyhtiötä.

Fortumin suurin divisioona Power vastaa sähköntuotannosta ja -myynnistä tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittämisestä sekä asiantuntijapalveluiden tarjoamisesta energiantuottajille. Fortumin Heat-divisioona kattaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren alueella.

Russia-divisioona vastaa sähköntuotannosta ja myynnistä tukkumarkkinoille sekä lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi