Fortumin Matti Ruotsala: Lisää vesivoimaa rakennetuista vesistöistä

​LEHDISTÖTIEDOTE 9.3.2015 

 

Fortumin Matti Ruotsala: Lisää vesivoimaa rakennetuista vesistöistä  

 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää päästöttömän ja uusiutuvan energian osuuden huomattavaa kasvattamista. Vaihteleva, sääoloista riippuva sähköntuotanto tuuli- ja aurinkovoimalla vaatii tuekseen tuotannon vaihteluita tasapainottavaa säätövoimaa.  

 

Pohjoismaisen sähkömarkkinan vahvuus on runsas vesivoimatuotanto, mikä mahdollistaa tuuli- ja aurinkovoiman lisäämisen. Tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin lisää vesivoimaa tasapainottamaan vaihtelevan tuotannon kasvua.  

 

”Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitoshanke, jonka rakentaminen näyttää nyt mahdolliselta, on hyvä esimerkki rakennetun vesistön käytön tehostamisesta. Toteutuessaan Sierilän vesivoimalaitos tuottaisi 155 GWh uusiutuvaa, hiilidioksidipäästötöntä ja kotimaista energiaa. Laitoksen tuottama määrä vastaisi noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuista sähköntarvetta. Lisäksi voimalaitos olisi merkittävä investointi Pohjois-Suomeen, ja toisi rakennusvaiheessa työtä Rovaniemen talousalueelle”, toteaa Kemijoki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala Fortumista.    

 

"Kemijoki Oy:n suurimpana vesioikeuksien omistajana olemme investoineet Sierilä-hankkeen suunnitteluun ja sitoutuneet siihen. Vesivoima on myös Fortumin oman strategian keskiössä. Vesivoiman merkitys vaihtelevan sähköntuotannon tasaajana ja sähköjärjestelmän toimintavarmuuden parantajana tulee kasvamaan koko Euroopassa. Vesivoiman tuotantoa pitäisikin kasvattaa jo rakennetuissa joissa mahdollisuuksien mukaan, luonnollisesti ottaen huomioon ympäristöasiat ja muut kestävän kehityksen näkökohdat", Matti Ruotsala linjaa.   

 

Lisätietoja:

 

Matti Ruotsala, Fortumin operatiivinen johtaja, 0400 487052 
Esa Hyvärinen, Fortumin yhteiskuntasuhdejohtaja, 040 8262646

 

 

Lue lisää:

 

Fortum

 

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi