Liikennepolttoaineiden verouudistus on askel oikeaan suuntaan - sähköautot ansaitsisivat kuitenkin suuremmat kannustimet

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
22.7.2010


Liikennepolttoaineiden verouudistus on askel oikeaan suuntaan - sähköautot
ansaitsisivat kuitenkin suuremmat kannustimet

Hallitus esittää liikennepolttoaineiden verotuksen muuttamista vuoden 2011
alusta hiilidioksidipäästöihin ja energiasisältöön perustuvaksi liikenteen
päästöjen vähentämiseksi. Verotus suosii biopolttoaineita ja hybridiautoja,
mutta voisi tarjota paremmat kannustimet hiilidioksidipäästöiltään alhaisimpien
sähköautojen laajamittaiselle käyttöönotolle. Aihe on keskusteluissa myös
SuomiAreena -tapahtumassa Porissa, jossa Fortum on mukana teemalla
"Tulevaisuuden kestävät kaupungit".

”On hienoa, että hallitus suunnittelee sähköautojen käyttövoimaveron tuntuvaa
pienentämisistä. Suunta on oikea, mutta alkuvaiheessa sähköautoja tulisi tukea
samoin kun montaa muutakin aloittelevaa teknologiaa - kuten esimerkiksi
tuulivoiman tuotantoa. Konkreettisia toimenpiteitä sähköautoilun puolesta
tarvittaisiin seuraavaan hallitusohjelmaan,” sanoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden
johtaja Esa Hyvärinen.

Sähköautoissa potentiaalia vientialaksi

Tieliikenteen sähköistäminen on tärkeä keino säästää energiaa ja hillitä
ilmastonmuutosta. Työ- ja elinkeinoministeriön sähköautotyöryhmä esitteli
elokuussa 2009 raportin, jonka mukaan Suomella on myös edellytykset tehdä
sähköajoneuvoista merkittävä vientiala vuoteen 2020 mennessä. Monissa muissa
maissa sähköautojen käyttöönottoa on kannustettu voimakkaasti: esimerkiksi
Norjassa ja Tanskassa sähköautot on vapautettu kokonaan hankintaverosta.

”Paras vaihtoehto olisi, jos Suomessakin sähköverkosta ladattavien autojen
autovero poistettaisiin kokonaan määräajaksi autojen markkinoille tulon
edistämiseksi. Näin voitaisiin edistää markkinoiden avautumista ja ympäristön
kannalta hyödyllisen tekniikan käyttöönottoa. Sähköajoneuvot ja niihin liittyvä
sähkö- ja ICT-osaaminen on ilmastopoliittisten syiden lisäksi Suomelle suuren
luokan bisnesmahdollisuus”, Hyvärinen jatkaa.

Markkinoille on lähiaikoina tulossa suuri määrä ladattavia autoja ja
akkuteknologiakin kehittyy valtavin harppauksin. Myös autonvalmistajien suuret
kehityspanokset nopeuttavat saatavuutta. Euroopassa ladattavat hybridiautot ovat
tulleet myyntiin jo tänä vuonna ja Suomessa markkinoille saadaan useampia
täyssähköautoja.

Sähköautojen ajonaikaiset päästöt nollassa

Sähköajoneuvojen tukeminen on ympäristönäkökulmasta erittäin perusteltua, sillä
sähköauto ei ajon aikana aiheuta päästöjä lainkaan. Näin ollen sähkölle ei
esitetä päästöveroa, mikä on aivan oikea ratkaisu. Ajonaikainen päästöttömyys
tulisi kuitenkin huomioida myös auto- ja ajoneuvoveroissa siten, että minimivero
tulisi autoille, joiden päästöt ovat nolla. Nykyisellään minimiveron saavat
autot, joiden päästöt ovat 60 gCO2/km.

”Hallituksen tavoitteena on ollut tehdä auto- ja ajoneuvoverotuksesta
teknologianeutraalia. Kun veroperusteena ovat ajon aikaiset päästöt, tämän
tulisi koskea myös sähköautoja siinä missä muitakin ajoneuvoja, ” Hyvärinen
toteaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, 040 826 2646

Faktaa sähköautoista:

- Erinomainen hyötysuhde
Sähkömoottorin energiankäytön hyötysuhde on lähes 90 %, kun taas
polttomoottorissa tämä on noin 20 %.

- Alhaiset CO2-päästöt koko latausketjussa
Pohjoismainen sähköenergian tuotantorakenne on erittäin hyvä (vähäinen hiilen
käyttö)

- Alhaiset ajokustannukset: Edulliset kustannukset / kWh ja korkea hyötysuhde
sähkömoottorissa

- “Polttoainetta” (sähköä) on saatavilla laajassa mittakaavassa
Useimpien vaihtoehtoisten polttoaineiden (esim. etanoli, biokaasu)
tuotanto/jakelu vaatii erillisen infrastruktuurin. Sähkö on ainoa voimanlähde,
jonka saatavuus on
riittävä.

- Jakeluverkosto (sähköverkko) on jo valmiina
Pohjolassa sähköautoja voidaan ladata jo olemassa olevista
lämmityspistokkeista. Kokonaisuudessaan sähköverkko vaatii pieniä muutoksia.

- Sähkö mahdollistaa “polttoaineen” omavaraisuuden
EU tuo nykyään valtavat määrät polttoainetta, josta suurin osa on öljyä.
Sähköntuotannossa omavaraisuusaste on huomattavasti suurempi.

- Vaadittava teknologia on jo olemassa
Markkinoille on lähitaikoina tulossa suuri määrä ladattavia autoja.
Akkuteknologia, tämän hetken pullonkaula, kehittyy valtavin harppauksin. Suuret
kehityspanokset nopeuttavat saatavuutta.

- Toimintasäde toistaiseksi rajallinen
Käyttöönoton pullonkaulana on vielä rajallinen toimintasäde: yhdellä
latauksella täyssähköautolla voi ajaa noin 150-200 kilometrin matkan. Myös
sähköautojen saatavuus ja suhteellisen kallis hankintahinta ovat toistaiseksi
esteenä sähköautojen yleistymiselle.