Lohjalaiset äänestävät Valovaaleissa 5.3. − 8.4.

LEHDISTÖTIEDOTE 1.3.2012

Lohjalaiset pääsevät vaikuttamaan kaupunkinsa viihtyvyyteen ja turvallisuuteen
äänestämällä neljästä vaihtoehdosta eniten valaistusta kaipaavan ulkoilureitin.
Fortum ja Lohjan kaupunki toteuttavat yhdessä valaistuksen suunnittelun ja
toteutuksen. Lohjan Valovaalien äänestys käynnistyy yleisötapahtumalla Lohjan
torilla lauantaina 3.3. kello 10 - 14.

Lohjan kaupungin ja Fortumin edustajien muodostama raati valitsi useasta
vaihtoehdosta äänestykseen neljä ulkoilureittiä, joiden valaistus on raadin
mielestä puutteellinen tai valaistusta ei ole lainkaan. Näistä neljästä
ehdokkaasta lohjalaiset pääsevät valitsemaan ulkoilureitin, jonka viihtyvyyttä
ja turvallisuutta parannetaan monipuolisen valaistuksen avulla.

Lohjalla äänestykseen pääsivät seuraavat ulkoilureitit:

Kohde 1. Moision rantaraitti on suosittu, valaisematon kävelyreitti Moisiolta
Hiidensalmen sillalle. Valaistava osuus olisi noin kilometrin mittainen.

Kohde 2. Haikarin rantaraitti on ympäri vuoden lenkkeilijöiden ja koiraa
ulkoiluttavien suosima valaisematon ulkoilureitti. Valaistava osuus olisi noin
kilometrin mittainen.

Kohde 3. Vieremä-Tuusanlahden rantaraitti on Virkkalan suosituimpia
ulkoilureittejä, jossa tällä hetkellä ei ole valaistusta. Valaistava osuus
olisi noin kilometrin mittainen.

Kohde 4. Lempolan kauppakeskuksen raitti on alueen asukkaiden kauppamatkoillaan
ahkerasti käyttämä, mutta heikosti valaistu kevyenliikenteen väylä. Valaistava
osuus olisi noin 500 metriä.

"Monipuolisen valaistuksen avulla voimme yhdessä Lohjan kaupungin kanssa tehdä
kaupunkilaisten suosimista ulkoilu- tai kauppareiteistä nykyistä turvallisempia
ja viihtyisämpiä. Energiatehokkaasti ja esteettisestikin hyvin suunniteltu ja
alueen maisemalliset yksityiskohdat huomioon ottava valaistus on parhaimmillaan
myös ympäristötaidetta, joka ilahduttaa alueella liikkujia ympäri vuoden",
toteaa Fortumin ulkoisesta viestinnästä vastaava johtaja Aki Koskinen.

Lohjan Valovaaleissa eniten ääniä saaneen kulkureitin valaistus toteutetaan
energiatehokkailla lampuilla. Käytettävien lamppujen energiatehokkuus ja pitkä
käyttöikä tuovat kaupungille merkittäviä säästöjä sekä käyttö- että
ylläpitokustannuksissa.

"Lohjan kaupunki otti mielellään vastaan Fortumin tarjouksen parantaa yhden
lohjalaisten suosiman ulkoilureitin viihtyisyyttä ja turvallisuutta
monipuolisen ja hyvin suunnitellun valaistukseen avulla. Hankkeessa on myös
hienoa, että kaupunkilaiset saavat itse äänestää valaistavan alueen", kertoo
Lohjan kaupungin hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell.

Lohjan Valovaalien ehdokkaita voi äänestää 5.3. - 8.4.2012 välisen ajan
tekstiviestillä, Facebookissa sekä osoitteessa www.fortum.fi/valovaalit.
Äänestäminen on maksutonta. Voittanut kohde julkistetaan äänestysajan
päätyttyä.

Fortum on aikaisemmin järjestänyt Valovaalit mm. Joensuussa, Loviisassa ja
Tukholmassa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Minna Kalavainen, Fortum Oyj, puh. 050 4534058
Seppo Lötjönen, Lohjan kaupunki, puh. 050 5299869


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi