LOVIISAN VOIMALAITOKSEN REAKTORIRAKENNUKSESSA UUSI VESIVAHINKO

Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikön vuosihuollossa tehtävien koestusten yhteydessä joutui 10 kuutiometriä vettä reaktorirakennuksen höyrystintilan lattialle perjantaina 18.8. Vesi tuli lattiakaivon kautta höyrystintilan lattialle, jonka kautta voidaan primääripiirin vesiä tyhjentää myös suunnitellusti.

 

Vesi on lievästi radioaktiivista. Vuodosta ei aiheutunut vaaraa vuosihuollon tekijöille eikä radioaktiivisia aineita päässyt voimalaitoksen ulkopuolelle. Kyseisen huonetilan siivoustyöt ovat käynnissä. Torstaina 17.8. tapahtui reaktorirakennuksen alaosan huoneissa vesivahinko. Sen siivoustyöt on saatu päätökseen. Voimalaitoksen vuosihuoltotöiden menettelyjä tarkennetaan, jonka jälkeen töitä jatketaan.

 

Voimalaitoksen ykkösyksiköllä on tehty vuosihuoltotöitä 22.7.2000 lähtien. Kakkosyksikkö on normaalissa sähköntuotannossa.

 


Lisätietoja:
Voimalaitosjohtaja Arvo Vuorenmaa, puh. 050 455 4000
Tiedotuspäällikkö Jorma Aurela, puh. 050 455 3070