LOVIISAN YDINVOIMALAITOKSEN VUOSIHUOLTO ALKAA

Fortum Power and Heat
Lehdistötiedote
7.8.2008 klo 14.45 EET

LOVIISAN YDINVOIMALAITOKSEN VUOSIHUOLTO ALKAA

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ykkösyksikkö pysäytetään lauantaina 9.
elokuuta vuosihuoltoa varten. Yksiköllä on vuorossa neljän vuoden välein
toistuva laaja tarkastusvuosihuolto. Aikataulullisesti merkittävimmät työt
liittyvät reaktoripaineastian ja reaktorin sisäosien tarkastuksiin. Yksiköllä
tehdään myös lukuisia isoja korjaus- ja muutostöitä, kuten ykkösturbiinin
päägeneraattorin staattorin vaihto, joka aloitettiin jo tiistaina 5.8.

Mittavan ja monivuotisen automaatiouudistuksen asennuksia on jo aloitettu kesän
aikana. Vuosihuollossa ykkösyksiköllä liitetään uuteen automaatiojärjestelmään
sellaisia prosessijärjestelmiä, joita ei voimalaitoksen käynnin aikana voida
asentaa. Automaatiojärjestelmän vaihtaminen analogisesta digitaaliseen on jaettu
useampaan vaiheeseen ja jatkuu tulevissa vuosihuolloissa aina vuoteen 2014
saakka.

Kakkosyksikön vuosihuolto alkaa ykkösyksikön käynnistyksen jälkeen syyskuun
loppupuolella. Kakkosyksiköllä on tänä vuonna lyhyt vuosihuolto, jossa normaalin
huollon ja polttoaineen vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä ovat höyrystimien
tarkastukset. Myös suuret merivesiputket tarkastetaan ja huolletaan.

Vuosihuoltoon osallistuu Loviisan voimalaitoksen 460 työntekijän lisäksi
kunnossapidon ja tarkastusalan ammattilaisia 80 yrityksestä noin 950.
Henkilöistä 150 saapuu mm. Saksasta, Unkarista, Venäjältä, Slovakiasta ja
Espanjasta.

Molempien yksiköiden vuosihuollot ovat suunnitelmien mukaan ohi lokakuun
puolivälissä.

Hyvin ja laadukkaasti tehdyt vuosihuollot takaavat voimalaitokselle turvallisen
ja häiriöttömän tuotantojakson. Viime vuonna Loviisan voimalaitos tuotti sähköä
yli 8 terawattituntia, joka riittää kattamaan noin 400 000 sähkölämmitteisen
omakotitalon kulutustarpeen. Myös molempien yksiköiden tuottavuutta kuvaavat
käyttökertoimet olivat maailman kärkitasoa, yli 95 %.


Fortum Power and Heat
Loviisan voimalaitos
Viestintä

Lisätietoja:
Raimo Raitanen, tekniikkayksikön päällikkö, puh. 010 45 53300
Mauri Lindqvist, vuosihuoltoryhmän päällikkö, puh. 010 45 53460
Pertti Salonen, ylläpitoyksikön päällikkö, puh. 010 45 53100