Maalämmöllä ja biopolttoaineilla lämpöä ja jäähdytysenergiaa S-ryhmän Sipoon logistiikkakeskukselle

Fortum Energiaratkaisut Oy
Lehdistötiedote
1.6.2011

Fortum on rakentanut Suomen suurimman maalämpöä ja bioenergiaa hyödyntävän
hybridilaitoksen S-ryhmän logistiikkakeskusta varten Sipooseen, ja toimittaa
sieltä keskuksen tarvitseman lämpö- ja kylmäenergian. Uusi laitos toimii 95 %
uusiutuvalla energialla ja tuottaa vain vähän hiilidioksidipäästöjä.

Geobio-hybridilaitoksen suunnittelun lähtökohtana oli optimoida geolämmön
hyödyntäminen sekä maksimoida hiilidioksidivapaan lämmön ja jäähdytyksen
tuotanto. Tuloksena syntyi järjestelmä, jossa geolämpö toimii
logistiikkakeskuksen perusenergian tuottajana mahdollisimman suurella
käyttöajalla ja talviaikana nouseva lämmitystarve turvataan puupelleteillä.
Raskasöljykattilat toimivat varakattiloina vain huippukuormitustilanteita
varten.

Laitos koostuu lämpöpumpuista, pellettikattiloista, logistiikkakeskuksen pihaan
integroidusta aurinkoenergian keruuputkistosta ja logistiikkakeskuksen alla
sijaitsevista 150 maalämpökaivosta, jotka ulottuvat 300 metriin saakka. Lisäksi
laitokseen on rakennettu varalle raskasöljykattilat. Jäähdytysenergia saadaan
kesällä vapaajäähdytyksenä kalliosta ja muuten lämpöpumppujen jäähdytysajolla.

Maalämpöpumput hyödyntävät maaperään sitoutunutta aurinkoenergiaa.
Keruuputkistossa kiertää alkoholineste, joka lämpenee muutaman asteen matkansa
aikana. Keruupiirin nesteestä saatava lämpö siirretään lämpöpumpulla 50
celsiusasteen matalalämpötilaverkkoon asiakkaalle toimitettavaksi.
Aurinkoenergiaa ladataan kesän aikana kallioperään talven käyttöä varten,
jolloin kalliomassan lämpöenergia on tasapainossa. Geoenergialla voidaan
tuottaa noin 50 % keskuksen lämmöntarpeesta.

Pellettikattilalaitos koostuu kahdesta pellettisiiloista ja kahdesta
kattilasta. Pellettikattiloilla tuotetaan lämpö asiakkaan kaukolämpöverkkoon.
Kattilat soveltuvat säädöiltään vaihtelevaan kuormitukseen. Pellettien
polttamisessa syntyvää tuhkaa on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi
metsälannoituksessa.

Häiriötön energiatoimitus on keskeistä S-ryhmän logistiikkakeskuksen
toiminnalle. Lämmöntoimituksen keskeytymättömyyden ja kovien pakkashuippujen
kattamiseksi laitokseen on rakennettu myös raskasöljylaitos
huippukuormitustilanteiden varalle.

Fortum suunnitellut ja rakentanut voimalaitoksen logistiikkakeskukselle avaimet
käteen -periaatteella ja vastaa sen käytöstä ja kunnossapidosta. Laitosta
käytetään ja valvotaan Fortumin Suomenojan keskusvalvomosta 24 h/vrk. Kyseessä
on kestävän kehityksen mukainen energiaratkaisu suurille kiinteistöille tai
laitoksille, jotka käyttävät paljon lämmitysenergiaa ja joilla on sekä
lämmityksen että jäähdytyksen tarvetta.

Uusi laitos on koekäytössä.


Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Jussi Ojanen, toimitusjohtaja, Fortum Energiaratkaisut Oy, puh. 050 453 6801Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.com/fi