Markkinaehtoisia energiaratkaisuja ja ennustettavaa politiikkaa

Eurooppalaiset sähköyhtiöt ovat sitoutuneet kunnianhimoiseen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen.

LEHDISTÖTIEDOTE 9.10.2012

"Eurooppalaiset sähköyhtiöt ovat sitoutuneet kunnianhimoiseen
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen, mutta sääntely-ympäristön
epävarmuus vaikeuttaa etenemistä toivottuun suuntaan. Pitkäkestoiset
investoinnit vähäpäästöiseen energiantuotantoon edellyttävät päättäjiltä
selkeää näkemystä pitkän aikavälin tavoitteista ja ennustettavaa politiikkaa.
Valitettavasti todellisuus on toinen", sanoi Fortumin yhteiskuntasuhteista ja
strategiasta vastaava johtaja Anne Brunila Energiakolmion
sähkömarkkinaseminaarissa Helsingissä tänään 9. lokakuuta.

"Erityisesti poliittisen riskin voimistumista on eurooppalaisten sähköyhtiöiden
investointikyselyssä pidetty suurimpana investointiesteenä. Tukijärjestelmiä
tulee jatkuvasti lisää, vanhoja muutetaan ja energiatoimialan verorasitusta
ollaan lisäämässä osin tavoilla, jotka eivät ole linjassa muun energia- ja
ilmastopolitiikan kanssa."

"Vaikka olemme rakentamassa EU:n yhteisiä energiasisämarkkinoita,
päätöksentekoa ohjaa vahvasti kansallinen näkökulma. Suomi on kuitenkin osa
eurooppalaista kokonaisuutta, mikä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa
kansallisia strategioita ja politiikkatoimia. Kuten talouspolitiikassa, myös
energiapolitiikassa markkinoiden yhdentymisen tulisi johtaa yhteisiin
toimintaperiaatteisiin ja järjestelmiin. Tämä parantaisi kustannustehokkuutta,
läpinäkyvyyttä ja näin vältettäisiin jäsenmaiden välinen tukikilpailu", hän
muistutti.

"Markkinaehtoiset mekanismit, kuten päästökauppa, ovat yksittäistapauksiin
räätälöityjä tukia tehokkaampia, koska ne kohdentavat investoinnit sinne, missä
ne voidaan toteuttaa yhteiskunnalle edullisimmin kustannuksin. Toimiva
päästökauppa loisi aitoa markkinaimua investointeihin ja uusien teknologioiden
käyttöönottoon, jota hallituksen hahmottelemassa puhtaan energian ohjelmassa
tavoitellaan. Tässä taloustilanteessa pidän erityisen huolestuttavana
kehitystä, jossa yhä suurempi osa uusista energiantuotannon investoinneista
nojaa julkisiin tukiin."

"Vaikka päästökauppa on teknisesti toiminut, sen ohjausvaikutus on heikentynyt
heikon taloustilanteen ja erityisesti päällekkäisten ohjausmekanismien vuoksi.
Päästökaupan vaikuttavuuden palauttamiseksi on välttämätöntä toteuttaa
komission ehdottamat kertaluonteiset korjaustoimet. Pidemmän aikavälin
vaikuttavuutta voidaan parantaa sopimalla nopeasti riittävän kunnianhimoiset
hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet vuodelle 2030. Toivon, että Suomi
myötävaikuttaa voimakkaasti tämän päätöksen syntymiseen. Selvitykset
osoittavat, ettemme pääse nykyisillä tavoitteilla lähellekään valtionpäämiesten
asettamaa 80 - 95 % päästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä", Brunila
totesi.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anne Brunila, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja strategia, Fortum Oyj, puh. 010
452 0970


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi