Metso, Fortum, UPM ja VTT kehittävät yhdessä kotimaisesta bioöljystä puhdasta energiavaihtoehtoa

Fortum Oyj, Metso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, VTT
Lehdistötiedote
30.11.2009

Metso, Fortum, UPM ja VTT kehittävät yhdessä kotimaisesta bioöljystä puhdasta
energiavaihtoehtoa

Metso, UPM ja VTT ovat kehittäneet biomassapohjaisen bioöljyn valmistusta
vaihtoehdoksi fossiilisille polttoaineille. Tämän vuoden kesäkuusta lähtien on
Metson Tampereen koelaitoksella tuotettu korkealaatuista kotimaista bioöljyä
sahanpurusta ja metsähakkeesta. Fortum liittyy nyt mukaan kehityshankkeeseen.

Bioöljyn valmistamiseksi on kehitetty prosessi, jossa kiinteä biomassa voidaan
perinteisen leijukattilan yhteyteen sijoitetun reaktorin avulla ensin muuttaa
kaasumaiseksi ja sen jälkeen tiivistää nestemäiseen olomuotoon. Viisi kuukautta
jatkuneen koetuotannon aikana bioöljyn valmistusmenetelmiä ja prosessin
hyötysuhdetta on parannettu hyödyntämällä koelaitoksen 2 MW:n laitteistoa. Tähän
mennessä bioöljyä on tuotettu jo yli 20 tonnia. Kotimainen bioöljy on vaihtoehto
ilmakehää kuormittavalle raskaalle ja kevyelle polttoöljylle.

Suomalaisosaajat ovat sitoutuneet kehittämään bioöljyn tuotantoa uusiutuvista
raaka-aineista. Yhtiöt näkevät, että bioöljyntuotannon yhdistäminen bioenergiaa
hyödyntäviin voimalaitoksiin tarjoaa niille jatkossa myös uutta liiketoimintaa
sekä merkittäviä kustannus- ja tehokkuushyötyjä. Yhtiöt ovat sopineet jatkavansa
bioöljyn koetuotantoa vuoden 2010 puolelle.

Fortum tuo nyt kehitysprojektiin tärkeän energiapalveluiden tuottajan ja
lopputuotteen käyttäjänäkökulman. ”Fortumin pitkän aikavälin visiona on olla
yhtiö, jonka tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä ja bioöljyn käyttö
hiilidioksidineutraalina polttoaineena on lupaava lisä keinovalikoimassamme”,
sanoo Fortumin strategia- ja T&K-johtaja Maria Paatero-Kaarnakari.

Metso vastaa leijukattilaan integroitavan pyrolyysireaktorin
teknologiakehityksestä. ”Bioöljy on vaihtoehto bioenergiaa tuottavien
voimalaitosten ja öljykattiloiden polttoaineeksi ja voi tulevaisuudessa soveltua
myös kemianteollisuuden ja biodieselin raaka-aineeksi. Aiomme edelleen parantaa
prosessin energiatehokkuutta”, toteaa Metson Voimantuotanto-liiketoimintalinjan
teknologiajohtaja Kari Kuukkanen.

UPM tuo projektiin biomassaraaka-aineosaamista ”Tavoitteenamme on saada puun
kaikki osat hyötykäyttöön. Tässä prosessissa voimme hyödyntää kuorta, kantoja ja
pienpuuta, joista nyt kehitetty prosessi voi kustannustehokkaasti tuottaa
nestemäisiä polttoaineita. UPM:n tehtaat tarjoavat erinomaisen infrastruktuurin
tuotannon kehittämiseen”, sanoo UPM:n Biopolttoaineliiketoiminta-alueen johtaja
Petri Kukkonen.

Bioöljyn tuotantoprosessi perustuu VTT:n aiempaan tuotekehitykseen ja
patentteihin. Koetuotannossa VTT:n painopiste on bioöljyn laadun hallinta ja sen
parantaminen. Pidemmällä tähtäimellä kehitetään myös bioöljyn jalostusta
esimerkiksi tavanomaisen öljynjalostamon syötteeksi. Hankkeita tukevat mm. Tekes
ja EU.

Lisätietoja lehdistölle antavat:
Jukka Heiskanen, kehitysjohtaja, T&K, Fortum Lämpö-divisioona, puh. 050 452 4250
Petri Kukkonen, johtaja, Biopolttoaineliiketoiminta-alue, UPM,
puh. 0204 15 0336
Kari Kuukkanen, teknologiajohtaja, Voimantuotanto-liiketoimintalinja,
Metso, puh. 0400 623 059
Satu Helynen, teknologiajohtaja, VTT, puh. 020 722 2661

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä energiayhtiö,
jonka liiketoimintaa on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Fortum-konsernissa työskentelee noin
13 500 henkilöä. www.fortum.fi

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja
innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteet perustuvat uusiutuviin
raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. UPM:n palveluksessa on noin 24 000
henkilöä, ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. www.upm-kymmene.com

VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka
tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että
kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. VTT:n
henkilöstömäärä on 2700.