NESTE OILILLE 400 MILJOONAN EURON YRITYSTODISTUSOHJELMA

Neste Oil Oyj on allekirjoittanut 400 miljoonan euron kotimaisen yritystodistusohjelman. Yritystodistusohjelma tukee Neste Oilin itsenäistä rahoitusta tilanteessa, jossa Neste Oil on erkaantumassa Fortum Oyj:stä ja listautumassa Helsingin pörssiin huhtikuussa 2005. Yritystodistusohjelmaa tullaan käyttämään yhtiön käyttöpääoma-tarpeisiin ja muuhun lyhytaikaisen rahoitukseen. Yritystodistusohjelman puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.

 

Yritystodistusohjelman välittäjäpankit ovat OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, Danske Bank A/S, Nordea Pankki Suomi Oyj, Sampo Pankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Svenska Handelsbanken AB (julk).

 

Neste Oil Oyj on yksi Pohjois-Euroopan johtavista itsenäisistä öljynjalostus- ja markkinointiyhtiöistä. Se keskittyy korkealaatuisiin liikennepolttoaineisiin ja muihin korkeamman katteen tuottaviin, vähemmän ympäristöä kuormittaviin öljytuotteisiin.

 

Fortum Oyj:n hallitus tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että noin 85 % Neste Oilin osakkeista jaettaisiin osinkona Fortumin osakkeenomistajille. Loput noin 15 % Neste Oilin osakkeista Fortum aikoo markkinaolosuhteista riippuen myydä institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle. Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2005.

 

 

Fortum Oyj

konserniviestintä

 

 

Lisätietoja

Petri Pentti, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oil, 010 452 4490

Heikki Saarinen, rahoitusjohtaja, Neste Oil, 010 452 4440