Nimitys Fortumin johtoryhmässä

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.8.2013 klo 12.30 EEST

Oikeustieteen kandidaatti, LL.M. (Columbia University, New York) Kaarina
Ståhlberg (46) on nimitetty 1.9.2013 alkaen Fortumin lakiasiainjohtajaksi
(General Counsel) ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi
toimitusjohtajalle.

Kaarina Ståhlberg on toiminut 13 vuotta Nokia Oyj:ssä esimies- ja
lakimiestehtävissä, viimeksi tehtävänimikkeellä Assistant General Counsel.
Lisäksi hänellä on useamman vuoden kokemus asianajotehtävistä, viimeiseksi
White & Caseltä.

Fortumin pitkäaikainen lakiasiainjohtaja Harri Pynnä siirtyy 1.9.2013 alkaen
Fortumin sähköverkkoliiketoiminta-alueelle. Hänet on nimitetty
liiketoiminta-alueen johtoryhmään yhtiötoimintojen kehittämisestä vastaavaksi
johtajaksi.

"Haluan kiittää Harri Pynnää Fortumin perustamisesta alkaneesta pitkäaikaisesta
ja merkittävästä panoksesta yhtiön kehittämisessä lakiasiainjohtajana. Samalla
toivotan Kaarina Ståhlbergin tervetulleeksi yhtiöön ja johtoryhmään sekä
energia-alalle, joka on mielenkiintoisessa murrosvaiheessa", sanoo Fortumin
talousjohtaja Markus Rauramo.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Markus Rauramo, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, puh. 010 4521 909

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi