North Transgas -putkihanke etenee

Venäläisen kaasuyhtiö Gazpromin ja Fortumin hallitusten puheenjohtajat Rem Vjahirev ja Matti Vuoria ovat jättäneet Suomen ja Venäjän pääministereille yhteisen kirjelmän, jossa pyydetään molempien maiden hallitusten sekä EU:n tukea Pohjois-Euroopan kaasuputkihankkeelle.

 

North Transgas Oy:n osakkaat Fortum ja Gazprom jatkavat valmistelua pohjoisen putken rakentamiseksi Venäjältä Suomenlahden ja Itämeren kautta Saksaan. Uusien energiansiirtoreittien luominen Venäjältä Länsi-Eurooppaan on olennainen osa EU:n pohjoisen ulottuvuuden aloitetta.

 

Pohjois-Euroopan kaasuputki mahdollistaa venäläisen maakaasun toimitukset EU-maihin täysin uutta reittiä pitkin ja yhdistää EU:n kaasuverkostot Venäjän kaasuhuoltojärjestelmään. Se vähentää huomattavasti Länsi-Eurooppaan tällä hetkellä suuntautuvien venäläisten kaasutoimitusten varmuuteen liittyviä riskejä.

 

North Transgas Oy:n osakkaat jatkavat hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisia selvityksiä ja käynnistävät neuvottelut projektin tulevan toteutuskonsortion potentiaalisten osanottajien kanssa.

 

Fortum Oyj

 

 

Lisätietoja

Maakaasu-yksikön johtaja Tapio Harra, puh. 010 45 25350