Nyagan 2 -yksikön käyttöönottotestaus ja sertifiointi päätökseen Venäjällä

​Nyaganin voimalaitoksen toisen yksikön käyttöönottotestaus ja sertifiointi on saatu onnistuneesti päätökseen. Yksikkö on osa modernia kaasukombilaitosta, jota Fortum rakentaa Länsi-Siperiaan.

Testausten aikana 2-yksikkö oli toiminnassa 72 tuntia keskimääräisellä käytettävissä olevalla 421 megawatin kapasiteetilla. Tämän jälkeen yksikössä testattiin teknisten parametrien toimivuus. Kaikki testaukset suoritettiin onnistuneesti. Fortum arvioi aloittavansa 2-yksikön kaupallisen käytön vuoden 2013 loppuun mennessä.

Valmistuttuaan Nyaganin voimalaitos koostuu kolmesta yksiköstä, joissa käytetään energiatehokasta maakaasuteknologiaa. Ensimmäinen yksikkö otettiin kaupalliseen käyttöön maaliskuussa 2013 ja Nyagan 3 on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä.

Nyaganin voimalaitos on osa Fortumin 2,5 miljardin euron investointiohjelmaa, johon yhtiö on sitoutunut Venäjän valtion kanssa tekemänsä investointivelvoitesopimuksen puitteissa. Ohjelmaan kuuluu kahdeksan maakaasua polttoaineenaan käyttävää yksikköä, joista neljä on jo otettu käyttöön. Jäljellä olevat neljä yksikköä muodostavat kapasiteetiltaan ohjelman suurimman osuuden. Uusille yksiköille maksetaan kapasiteettimarkkinoilla takuuhintaa 10 vuoden ajan. Takuuhinnat on määritelty investointien riittävän tuoton varmistamiseksi.