OAO Fortum tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön Skolkovo-säätiön kanssa Venäjällä

​OAO Fortum ja Skolkovo-säätiö ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen edistyksellisiin energiateknologioihin keskittyvän tutkimus- ja kehityskeskuksen perustamisesta. Yhteistyön tavoitteena on parantaa lämpöverkkojen tehokkuutta ja luotettavuutta sekä luoda energiasäästöjä.


"Venäjän investointiohjelmamme perustuu uusimpiin lämmöntuotantoteknologioihin. Yhteistyö Skolkovo-säätiön kanssa on tärkeä askel tulevassa kehityksessämme. Pääsemme yhteistyön kautta hyödyntämään uusinta tietoa tutkimus- ja kehityshankkeista, jotka liittyvät esimerkiksi energiatehokkuuteen, sähkön ja lämmön tuotantoon ja siirtoon sekä uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaan energiantuotantoon", sanoo Aleksander Chuvaev, Fortumin Russia-divisioonan johtaja.


Venäjän lämpösektorin reformi alkoi viime vuonna, kun maan hallitus hyväksyi tiekartan, jonka tavoitteena on lämmön hintojen vapauttaminen suurissa kaupungeissa vuoteen 2020 mennessä ja muualla vuoteen 2023 mennessä. Samalla lämpöreformi kannustaa tehostamaan lämmön tuotantoa. Fortum näkee uudistuksen mahdollisuutena kehittää tuotantonsa kannattavuutta ja tehokkuutta. Tällä hetkellä Fortumin lämmöntuotantokapasiteetti Venäjällä on noin 13 500 MW, eli noin seitsemän kertaa suurempi kuin yhtiön kapasiteetti Suomessa. Fortum toimittaa lämpöä lähes kahdelle miljoonalle asukkaalle Tŝeljabinskissä ja Ozerskissa Uralin alueella sekä Tjumenissa ja Tobolskissa Länsi-Siperiassa.

 

Skolkovo-säätiö on vuonna 2010 perustettu voittoa tavoittelematon organisaatio. Se vastaa Skolkovo Innovation Centeristä, tieteellis-teknologisesta keskuksesta, jossa kehitetään ja kaupallistetaan energiatehokkuuteen, strategisiin IT-teknologioihin, biolääketieteeseen, ydinteknologiaan sekä avaruusteknologiaan liittyvää ratkaisuja. Skolkovo Innovation Centerissä toimii Skolkovo Institute of Science and Technology (SkolTech), joka on perustettu yhteistyössä MIT:n kanssa, sekä yritysten tutkimus- ja kehityskeskuksia, yrityshautomoita, erilaisia rahoittajia, startup-yrityksiä sekä asutusalueiden ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittäjiä.
 
Fortum Oyj
Konserniviestintä
 
Lisätietoja:
Denis Litoshik, Viestintäjohtaja, Venäjä, Puh. +79853835261, denis.litoshik@fortum.com
 
Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. http://www.fortum.com/fi