OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.1999 - FORTUMIN LIIKEVOITTO TAMMI-KESÄKUULTA 352 MILJOONAA EUROA ELI 2 093 MILJOONAA MARKKAA

Fortum-konsernin liikevoitto tammi-kesäkuulta 1999 nousi 352 miljoonaan euroon (321 Me tammi-kesäkuussa 1998) ja voitto ennen satunnaisia eriä 252 miljoonaan euroon (219 Me). Tulos/osake oli 0,22 euroa (0,18 e), sijoitetun pääoman tuotto 7,7 % (8,1 %), oman pääoman tuotto 7,1 % (7,0 %) ja gearing 94 % (93 % vuoden 1998 lopussa).
 
Tulosta heikensivät osaltaan vertailukautta alempi sähkön keskimääräinen markkinahinta ja alhainen öljyn jalostusmarginaali. Tulosta puolestaan paransivat muun muassa Birka Energi -konsernin toiminta ja lisääntyneet käyttöomaisuuden myyntivoitot. Katsauskauden liikevoittoon sisältyi varastovoittoa yhteensä 15 miljoonaa euroa (varastotappiota 37 miljoonaa euroa), josta pääosa kohdistui raakaöljyn lakisääteiseen velvoitevarastoon.
 
Konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta 14 prosenttia ja oli     3 811 miljoonaa euroa.
 
Huhti-kesäkuussa liikevoitto oli 108 miljoonaa euroa ja voitto ennen satunnaisia eriä 59 miljoonaa euroa.
 
Voitto tammi-kesäkuulta oli 437 miljoonaa euroa (141 Me). Tilikauden voittoa paransi satunnaisiin eriin kirjattu Gasumin osakkeista ja aikaisemmista käyttöomaisuuskaupoista saatu myyntivoitto, yhteensä 324 miljoonaa euroa.
 
Loppuvuoden näkymät
 
Raakaöljyn kohonnut hinta paransi osaltaan konsernin tulosta jo toisella neljänneksellä. Öljyn hinta on edelleen noussut katsauskauden jälkeen ja mikäli öljyn hinta pysyy nykyisellä tasolla, se parantaa edelleen konsernin kannattavuutta. Toisaalta sähkön alhainen markkinahinta ja matalat öljyn jalostusmarginaalit rasittavat konsernin vuoden 1999 tulosta. Tämänhetkisten näkymien perusteella Fortumin johto arvioi, että konsernin vuoden 1999 tulos ennen satunnaisia eriä muodostuu vuoden 1998 tulosta paremmaksi.
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 5.11.1999.
 
Fortum Oyj
 
 
Antti Ruuskanen
Viestintäjohtaja
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
LISÄTIETOJA:
pääjohtaja Heikki Marttinen, puh. 010 45 2100
talousjohtaja Eero Aittola, puh. 010 45 24234
corporate controller Jari Mäntylä, puh. 010 45 24976
viestintäjohtaja Antti Ruuskanen, puh. 010 45 24850
 
LIITTEET
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.1999
 
LIITE
FORTUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.1999
 
Osavuosi lyhyesti
 
- Fortumin tammi-kesäkuun liikevoitto oli 352 miljoonaa euroa (321 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 1998).
- Raakaöljyn hinta vahvistui vuoden toisella neljänneksellä. Sähkön markkinahinta ja öljyn jalostusmarginaalit pysyivät edelleen erittäin alhaisina.
- Åsgard-kentän öljyntuotanto alkoi toukokuussa.
- Fortum myi 50 % Gasumin osakkeista toukokuussa. Enermetin myynnistä tehtiin sopimus katsauskauden jälkeen heinäkuussa.
 
 
Markkinat
 
Vuoden alussa raakaöljyn kansainväliset hinnat olivat erittäin alhaisella tasolla. Keväällä hinnat alkoivat nousta ja ja kesä-heinäkuun vaihteessa raakaöljyn (Brent dated) hinta kohosi yli 17 dollariin barrelilta loppuvuoden markkinaodotusten vahvistumisen myötä. Heinäkuun aikana nousu jatkui ja Brent-raakaöljyn hinta oli jo 20 dollarin tuntumassa.
 
Öljytuotteiden kansainväliset hinnat vahvistuivat alkuvuodesta raakaöljyä vähemmän ja jalostusmarginaalit pysyivät koko alkuvuoden poikkeuksellisen matalina.
 
Moottoribensiinin myynti Suomessa kasvoi 1 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Dieselöljyn kulutus kasvoi 5 %, kevyen polttoöljyn 6 % ja raskaan polttoöljyn 4 %. Kulutuksen kasvuun vaikuttivat muun muassa teollisen toiminnan vilkastuminen sekä polttoöljyjen osalta edellisvuotta kylmempi talvi Suomessa.
 
Maakaasun kulutus Suomessa tammi-kesäkuussa 1999 oli 20,4 terawattituntia (20,3 TWh tammi-kesäkuussa 1998).
 
Vesi- ja hiilivoiman tarjonta jatkui pohjoismaissa runsaana. Sähkön markkinahinta oli edelleen laskusuunnassa.
 
Tammi-kesäkuussa sähkönkäyttö kasvoi pohjoismaissa runsaan prosentin vertailukauteen nähden. Suomessa sähkönkäytön kasvu painottui pienkuluttajiin ja palveluihin. Sähkönkulutus Suomessa oli 39,2 terawattituntia.
 
Tulos tammi-kesäkuulta
 
Konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta 14 prosenttia ja oli 3 811 miljoonaa euroa.
 
Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 352 miljoonaa euroa (321 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavana aikana) ja voitto ennen satunnaisia eriä 252 miljoonaa euroa (219 miljoonaa euroa). Tulosta heikensivät osaltaan vertailukautta alempi sähkön keskimääräinen markkinahinta ja alhainen öljyn jalostusmarginaali. Tulosta puolestaan paransivat muun muassa Birka Energi -konsernin toiminta ja lisääntyneet käyttöomaisuuden myyntivoitot. Katsauskauden liikevoittoon sisältyi varastovoittoa yhteensä 15 miljoonaa euroa (varastotappiota 37 miljoonaa euroa), josta pääosa kohdistui raakaöljyn lakisääteiseen velvoitevarastoon.
 
Huhti-kesäkuussa liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Liikevoitto heikkeni 7 miljoonalla eurolla 108 miljoonaan euroon. Voitto ennen satunnaisia eriä oli yhtä suuri kuin edellisenä vuonna, 59 miljoonaa euroa.
 
Tilikauden voitto oli 437 miljoonaa euroa (141 miljoonaa euroa). Tilikauden voittoa paransi satunnaisiin eriin kirjattu Gasumin osakkeista ja aikaisemmista käyttöomaisuuskaupoista saatu myyntivoitto, yhteensä 324 miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohden oli 0,22 euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 0,18 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,7 % ja oman pääoman tuotto 7,1 % (8,1 % ja 7,0 %).
 
Investoinnit ja rahoitus
 
Konsernin investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 609 miljoonaa euroa (449 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin Sähkö ja lämpö -liiketoiminnassa alkuvuodesta tehtyihin osakehankintoihin. Huhti-kesäkuussa investoinnit olivat 204 miljoonaa euroa.
 
Merkittävimmät osakehankinnat tammi-kesäkuussa liittyivät Espoon Sähkö Oyj:hin ja Lahden Lämpövoimaan. Jälkimmäisen osalta Fortum on jättänyt käräjäoikeudelle kanteen lunastushinnan kohtuullistamiseksi.Fortumin suurin meneillään oleva yksittäinen investointihanke on Åsgardin öljy- ja kaasukenttien kehittäminen Norjassa.
 
Fortum hankki katsauskauden jälkeen (5.8.) 10 % Länsivoima Oyj:n osakkeista, jolloin Fortumin omistusosuus Länsivoiman osakkeiden äänimäärästä kasvoi 75 %:iin. Koska omistusosuus nousi yli kahden kolmasosan, Fortum tekee lunastustarjouksen lopuista Länsivoiman osakkeista.
 
Korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli 4 277 miljoonaa euroa (vuoden 1998 lopussa 3 898 miljoonaa euroa). Korollisen nettovelan määrä pieneni toisella neljänneksellä toteutetun Gasumin myynnin seurauksena. Euron heikentyminen alkuvuonna suhteessa Ruotsin kruunuun ja Yhdysvaltain dollariin kasvatti Fortumin korollisen velan määrää. Velkaantumisastetta kuvaava gearing-tunnusluku oli 94 % (93 %).
 
Toukokuussa Fortum myi EU:n komission edellyttämät 50 % Gasum Oy:n osakkeista. Suomen valtio osti 24 %, saksalainen Ruhrgas Energie Beteiligungs-AG 20 % ja Metsä-Serla Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n muodostama yhteenliittymä 6 % yhtiön osakkeista.  Osakekaupan jälkeen Fortum omistaa 25 % Gasumin osakkeista. Venäläinen OAO Gazprom omistaa niinikään 25 % Gasumin osakkeista.
 
Fortum teki sopimuksen katsauskauden jälkeen kokonaan omistamansa Enermet Oy:n myynnistä. Fortum jää vähemmistöosakkaaksi uuteen yhtiöön, joka jatkaa Enermetin liiketoimintaa. Neste Chemicalsin omistusjärjestelyissä valmistelut etenevät suunnitelmien mukaisesti.
 
Vuosi 2000 -ohjelma
 
Fortum saavuttaa vuosi 2000 -valmiuden kaikilta oleellisilta osiltaan elokuussa 1999. Konsernin johto arvioi, ettei vuosituhannen vaihteeseen liity Fortumin toiminnan kannalta merkittäviä tietotekniikan pulmia.
 
Loppuvuoden näkymät
 
Raakaöljyn kohonnut hinta paransi osaltaan konsernin tulosta jo toisella neljänneksellä. Öljyn hinta on edelleen noussut katsauskauden jälkeen ja mikäli öljyn hinta pysyy nykyisellä tasolla, se parantaa edelleen konsernin kannattavuutta. Toisaalta sähkön alhainen markkinahinta ja matalat öljyn jalostusmarginaalit rasittavat konsernin vuoden 1999 tulosta. Tämänhetkisten näkymien perusteella Fortumin johto arvioi, että konsernin vuoden 1999 tulos ennen satunnaisia eriä muodostuu vuoden 1998 tulosta paremmaksi.
 
 
Liiketoimintakatsaukset
 
Öljy ja kaasu
 
Fortumin öljytuotteiden myynti Suomen markkinoille tammi-kesäkuussa 1999 oli 3,7 miljoonaa tonnia eli saman verran kuin vuotta aiemmin.
 
Öljytuotteiden myynti muihin maihin oli 2,4 miljoonaa tonnia ja kasvoi 10 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti länsimarkkinoille kasvoi lähes kolmanneksella, kun taas Venäjän ja Baltian maiden kysynnän vuoksi myynti tälle alueelle oli vain kolmasosa vertailukaudella myydystä määrästä. Moottoribensiiniä vietiin 1,3 miljoonaa tonnia eli 55 % kokonaisviennistä. Vähäpäästöisen dieselöljyn viennin kasvu oli 50 % ja lentopetrolia vietiin kolminkertainen määrä alkuvuoteen 1998 verrattuna.
 
Fortumin markkinaosuus Suomessa tammi-kesäkuussa oli bensiinin vähittäismyynnissä 32 %, dieselöljyssä 44 %, kevyessä polttoöljyssä 40 %  ja raskaassa polttoöljyssä 46 %. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna markkinaosuudet pysyivät lähes ennallaan.
 
Suomessa saatiin valmiiksi automaattiasemaketjun muuttaminen uuteen A24-ilmeeseen. Näitä asemia on yhteensä 150 kappaletta. Baltian maissa avattiin tammi-kesäkuussa 13 uutta A24-automaattiasemaa ja Pietarissa kolme liikenneasemaa.
 
Kesäkuussa Fortum teki aiesopimuksen norjalaisen Statoilin kanssa yhteisyrityksen perustamisesta. Uuteen yhtiöön on tarkoitus koota molempien yhtiöiden Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä toimivat automaatti- ja liikenneasemat, suoramyyntitoiminnot ja öljyterminaalit. Tavoitteena on aloittaa uuden yrityksen toiminta 1.1.2000.
 
Porvoon jalostamolla jatkui Citydieselin tuotannon kaksinkertaistamiseen tähtäävä hanke. Miljoonan tonnin lisäkapasiteetti on määrä saada käyttöön joulukuussa 1999. Investointikustannus on 29 miljoonaa euroa.
 
Pietariin valmistui öljytuoteterminaali, jonka säiliökapasiteetti on 31 000 kuutiometriä.
 
Fortumin öljyn- ja kaasuntuotanto oli alkuvuoden aikana keskimäärin 29 100 öljyekvivalenttibarrelia päivässä vastaten noin 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Tämä oli noin 16% vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.
 
Norjassa Heidrunin tuotanto nousi alkuvuodesta ja kentällä käynnistettiin työt tuotantotason ylläpitämiseksi ja huipputuotannon jatkamiseksi noin neljällä vuodella vuodesta 2001. Bragen tuotanto on lähtenyt kentän elinkaaren mukaiseen laskuun. Toukokuussa alkoi öljyntuotanto Åsgard-kentällä, joka on Fortumin kentistä suurin. Fortumin osuus kentästä on 7 %. Kaasuntuotannon on määrä alkaa vuoden 2000 lopulla. Fortumin kokonaispäivätuotannon odotetaan nousevan kolmannella vuosineljänneksellä yli  40 000 barrelin. Tämä vastaa noin kahden miljoonan öljyekvivalenttitonnin tuotantoa vuodessa. Vuonna 1998 tuotanto oli 1,65 miljoonaa tonnia.
 
Fortum on 13,2 %:n osuudella mukana ryhmässä, jolle Norjan öljyministeriö myönsi toukokuussa uuden tuotantolisenssin Brage-kenttään rajoittuvalta valtausalueelta. Ryhmän muut osakkaat ovat Norjan valtio, Norsk Hydro, Exxon ja Statoil.
 
Nestekaasumarkkinat olivat alkuvuoden aikana epävakaat ja maailmanmarkkinahinnat jäivät alhaisiksi. Siksi tradingin määrä pidettiin vähäisenä. Katsauskauden lopulla hinnat nousivat selvästi. Nestekaasun teollisuus- ja kuluttajamyynnin toimitusmäärät Suomessa ja Ruotsissa kasvoivat edellisen vuoden alkupuoliskoon verrattuna.
 
Katsauskauden aikana Fortum lisäsi omistustaan virolaisessa Eesti Gaasissa 14 %:iin ja hankki omistukseensa 2 % latvialaisesta kaasuyhtiösta Latvijas Gazesta.
 
Sähkö ja lämpö
 
Fortumin sähkönmyynti pohjoismaissa oli 21,3 terawattituntia, josta myynti Suomessa oli 15,0 terawattituntia ja Ruotsissa 6,3 terawattituntia. Sähkönmyynti Suomessa kasvoi edellisen vuoden tammi-kesäkuusta 3 %. Ruotsissa myynti laski 24 % vertailukaudesta. Kokonaismyynnistä 57 % (vertailukaudella 59 %) oli suurasiakasmyyntiä, 29 % (31 %) pienasiakasmyyntiä ja 14 % (10 %) sähköpörssikauppaa tai tilapäismyyntiä.
 
Pohjoismaissa myymänsä sähkön Fortum hankki omista voimalaitoksista ja omistusosuuksista, muilta voimantuottajilta, Venäjältä tai sähköpörssien kautta. Kokonaan tai osittain omistamissaan voimalaitoksissa Fortum tuotti sähköä 19,1 terawattituntia (17,6 TWh).
 
Pohjoismaiden ulkopuolella sähköä myytiin 1,1 terawattituntia, josta pääosa tuotettiin Fortumin omistamassa Briggin  voimalaitoksessa Isossa-Britanniassa. Saksassa ja Virossa myyty sähkö hankittiin muilta voimantuottajilta. 
 
Lämpöä myytiin 8,5 terawattituntia, mikä on 29 % enemmän kuin vertailukaudella. Kasvu tuli Birka Energin lämmönmyynnistä, josta Fortumin osuus oli selvästi suurempi kuin Gullspång Kraftin kautta tapahtunut myynti vuotta aiemmin. Lämmönmyynnistä 65 % oli kaukolämpöä ja 35 % höyryä.
 
Jakeluverkoissaan Fortumin tytäryhtiöt siirsivät sähköä suomalaisille asiakkailleen 2,1 terawattituntia (1,7 TWh). Ruotsissa vastaava sähkönsiirto oli 4,0 terawattituntia (3,4 TWh) eli puolet Birka Energin jakeluverkkosiirrosta.
 
Uudenmaan Lääninoikeus teki tehtyjen valitusten johdosta toukokuussa päätöksen, jolla se kumosi Tuusulan kunnanhallituksen maaliskuussa 1998 tekemän päätöksen myydä Fortumille omistamansa 35 % Tuusulanjärven Energia Oy:n osakkeista. Fortum ja Tuusulan kunta neuvottelevat muuttuneesta tilanteesta.
 
Toukokuussa Birka Energi kasvatti omistusosuuttaan ruotsalaisesta Ekerö Energi AB:stä 15 %:sta 40 %:iin. Lisäksi se jätti kesäkuussa ostotarjouksen yhtiön jäljellä olevista osakkeista.
 
Katsauskauden jälkeen heinäkuussa Fortum ja virolainen Eesti Ühispank ostivat AS Viru Energian koko osakekannan. Kaupan jälkeen Fortum omistaa yhtiöstä 70 % ja Eesti Ühispank 30 %. Fortumin unkarilainen osakkuusyhtiö Budapesti Erömü Rt. allekirjoitti rahoitussopimukset Újpestin 110 megawatin kaasuvoimalaitoksen rakentamisesta Budapestiin. Hanketta varten Fortum sitoutui merkitsemään Budapesti Erömün osakepääoman korotuksesta 11 miljoonaa euroa.
 
Birka Energi osti katsauskauden jälkeen norjalaiselta Baerumin kunnalta 65 % paikallisen kaukolämmön tuotanto- ja jakeluyhtiön Baerum Fjernvarme AS:n osakkeista ja sopi Trondheim Energiverk AS:n kanssa sähkön ja energiapalvelujen myyntiyhteistyöstä Norjassa. Sopimukseen sisältyy myös 50 %:n osuus Trondheim Energiverk Kraftsalg AS:stä.     
 
Käyttö ja kunnossapito
 
Voimalaitokset toimivat suunnitelmien mukaisesti ja käytettävyys jatkui hyvänä. Liiketoiminta sai tehtäväkseen useita turbiinilaitosten revisioita sekä Suomessa että ulkomailla. Ruotsissa solmittiin Värtanin voimalaitoksen kanssa pitkäaikainen kunnossapitosopimus. Alkuvuonna tehtiin runsaasti muuntajien perushuoltoja ja endoskooppitarkastuksia sekä suoritettiin sähköasema-asennuksia ja kunnossapitotöitä. UPM-Kymmenen Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan yksikön kanssa solmittiin suurjännitekunnossapitoa koskeva sopimus.
 
Budapestin energiayhtiön Budapest Erömü Rt:n kanssa allekirjoitettiin heinäkuussa sopimus Unkariin rakennettavan Újpestin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotoiminnan tukipalveluista.
 
Engineering
 
Voimalaitospuolella merkittävimmät alkuvuonna käynnissä olevat toimitukset  olivat Edenderryn turvevoimalaitos Irlantiin, Grangemouthin yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantolaitos (CHP) Skotlantiin, Tychyn CHP-laitos Puolaan, Kozienicen rikinpoistolaitos Puolaan sekä Iasin, Suceavan ja Bucharest Southin voimalaitosten perusparannusprojektit Romaniaan. Tsekin tasavallassa Olomoucin CHP-projektin luovutus asiakkaalle siirtyi  elokuulle.
 
Öljy-, kaasu- ja kemianengineeringissä solmittiin kesäkuussa aiesopimus saksalaisen öljy-yhtiön Veba Oel:n kanssa Fortumin kehittämään eetteriteknologiaan liittyvän NExETHERS-lisenssin myynnistä.
 
Rautateiden sähköistyshanke Kokemäki-Pori -rataosuudelle valmistui. Ruotsissa solmittiin ensimmäiset ratajohdon kunnossapitosopimukset.
 
Uusia tilauksia saatiin alkuvuonna 258 miljoonan euron arvosta. Merkittävimmät olivat Újpestin CHP-laitoksen toimitus Unkariin ja Brailan voimalaitoksen perusparannusprojekti Romaniaan.
 
Kemia
 
Liimahartsien markkinatilanne jatkui tammi-kesäkuussa jokseenkin tyydyttävänä etenkin Pohjois-Amerikassa. Euroopassa kysyntä oli jonkin verran vähäisempää kuin vastaavana aikana edellisvuonna lähinnä asiakkaiden markkinoiden hiljentymisen vuoksi.
 
Oksotuotteiden markkinatilanne oli vaikea erityisesti vuoden ensimmäisinä kuukausina  pääasiassa Aasian taloudellisen tilanteen ja päämarkkina-alueilla tapahtuneen tuotantokapasiteetin lisääntymisen vuoksi.  Katsauskauden lopulla oli jo havaittavissa markkinoiden lievää elpymistä.
 
Tyydyttymättömien polyestereiden ja gelcoat-pintahartsien liiketoiminnassa myönteinen kehitys jatkui ja kysyntä parani erityisesti Etelä- ja Keski-Euroopassa.
 
Konsernin rakenne
 
Konserni on toiminut vuoden alusta uuden liiketoimintarakenteen mukaisesti. Liiketoiminnat ovat Öljy ja kaasu, Sähkö ja lämpö, Käyttö ja kunnossapito, Engineering sekä Kemia.
 
Kesäkuussa hallitus päätti Fortumin liiketoimintojen johtamisjärjestelmän uudistamisesta ensi vuoden alusta alkaen. Uudistuksen tavoitteena on toiminnan tehostaminen, päätöksenteon nopeuttaminen, asiakaspalvelun parantaminen ja joustavuus. Uudistuksella karsitaan Fortumin johto-organisaatiosta yhdestä kahteen päätöksentekotasoa  ja sijoitetaan nykyisen liiketoimintatason esikuntatoiminnot uudelleen. Fortumin liiketoiminnot organisoidaan 32 yksikköön.
 
Henkilöstö
 
Fortum-konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 18 878 henkilöä. Vuonna 1998 henkilöstöä oli keskimäärin 19 003 henkilöä.
 
Helsingissä 5.8.1999
 
Fortum Oyj
Hallitus
 
LIITTEET
 
Konsernin tuloslaskelma, konsernin liikevaihto ja liikevoitto liiketoiminnoittain, konsernin tase, konsernin tunnusluvut ja konsernin vastuut.
 
FORTUM-KONSERNI 1.1.- 30.6.1999 Osavuosiluvut ovat tilintarkastamattomia

KONSERNIN TULOSLASKELMA                                                
Me                             4-6/  4-6/   1-6/  1-6/  1-12/           
                               1999  1998   1999  1998   1998           
LIIKEVAIHTO                    1912  2092   3811  4443   8494           
Osuus osakkuusyritysten                                                
voitosta (tappiosta)             14    6    30   19    42           
Liiketoiminnan muut              29    8    79   38    102           
tuotot
Poistot ja                     -126  -129   -249  -255   -496           
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut            -1721 -1862  -3319 -3924  -7547            kulut
LIIKEVOITTO                     108   115    352   321    595           
Rahoitustuotot ja -kulut        -49   -56   -100  -102   -218           
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA         59    59    252   219    377           
ERIÄ
Satunnaiset tuotot              324    9    324     9    11           
Satunnaiset kulut                0    -5      0   -12    -16           
VOITTO ENNEN VEROJA             383    63    576   216    372           
Välittömät verot                                                        
Tilikauden ja                                                          
aikaisempien
tilikausien verot   1)          -65   -30   -107   -75   -130           
Laskennallisen verovelan         -7    -1    -15   15    -2           
muutos
Yhteensä                        -72   -31   -122   -60   -132           
Vähemmistöosuus                 -5    -7    -17   -15    -27           
TILIKAUDEN VOITTO               306    25    437   141    213           
Tulos/osake, euro                          0,22  0,18   0,27           
Osakkeiden lukumäärä                     784783 784783 784783           
keskimäärin, 1 000 kpl
1) Osavuoden veroina on kirjattu katsauskauden
tulosta vastaavat verot.
KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
Me                             4-6/  4-6/   1-6/  1-6/  1-12/           
                               1999  1998   1999  1998   1998           
Öljy ja kaasu                  1170  1232   2133  2593   4916           
Sähkö ja lämpö                  371   406    909   933   1796           
Käyttö ja kunnossapito           65    60    128   109    250           
Engineering                     111   103    189   180    411           
Kemia                           209   239    408   494    908           
Muut liiketoiminnat              30    26    54   45    95           
Liiketoimintojen välinen        -97   -56   -179  -119   -270           
myynti
Yhteensä                       1859  2010   3642  4235   8106           
Poistuneet                       53    82    169   208    388           
liiketoiminnat  1)
Liikevaihto                    1912  2092   3811  4443   8494           
1) Sisältää Gasum- ja Infrarödteknik-konsernit
sekä Mikrokemian.
KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN

 
Me                             4-6/  4-6/   1-6/  1-6/  1-12/           
                               1999  1998   1999  1998   1998           
Öljy ja kaasu  1)                44    32    51    40    136           
Sähkö ja lämpö                   40    61    247   216    347           
Käyttö ja kunnossapito            0    -2    3    2     8           
Engineering                      -5     1    -5    -1     16           
Kemia                            10    10    15    21     18           
Muut liiketoiminnat               9     8    21    20     29           
Eliminoinnit                      3    -3    -8    -3    -11            
Yhteensä                       101   107    324   295    543           
Poistuneet                        7     8    28    26     52           
liiketoiminnat  2)
Liikevoitto                    108   115    352   321    595           
1) Gasum-konsernin käsittely muutettu tytäryhtiöstä
osakkuusyhtiöksi kaikilla raportoitavilla kausilla.

2) Sisältää Gasum-konsernin omistusosuuden
muutoksen vaikutuksen, Infrarödteknik-konsernin                                               
ja Mikrokemian.
KONSERNIN TASE                                                         
Me                                         30.6. 30.6. 31.12.           
                                            1999  1998   1998           
VASTAAVAA                                                              
Pysyvät vastaavat                          9491  8293   8845           

Vaihtuvat vastaavat                                                    
Vaihto-omaisuus                             640   629    576           
Saamiset                                   1272  1206   1192           
Rahavarat                                   627  1184   564           
Yhteensä                                   2539  3019   2332           
Yhteensä                                   12030 11312  11177           
VASTATTAVAA                                                            
Oma pääoma                                                             
Osakepääoma  1)                            2640  2633   2640           
Muu oma pääoma                             1770  1359   1335           
Yhteensä                                   4410  3992   3975           
Vähemmistöosuus                             148   254    210           
Pakolliset varaukset                         74    44     64           
Laskennallinen verovelka                    688   684    679           
Pitkäaikainen vieras pääoma                4666  4153   3961           
Lyhytaikainen vieras pääoma                2044  2185   2288           
Yhteensä                                   12030 11312  11177           
1) Fortum Oyj:n osakepääoma oli 15 696 Mmk 30.6.1999.
Oma pääoma/osake, euro                     5,62  5,09   5,06           

Osakkeiden lukumäärä, 1000 kpl             784783 784783 784783                                                                                    
KONSERNIN TUNNUSLUVUT                      30.6. 30.6. 31.12.           
                                           1999  1998   1998           
Korollinen nettovelka, Me                  4277  3310   3898            

Bruttoinvestoinnit                          609   449   1702           
käyttöomaisuuteen, Me
Henkilöstö keskimäärin                     18878 18365  19003           
Sijoitetun pääoman tuotto, %                7,7   8,1    7,8           
Oman pääoman tuotto, %                      7,1   7,0    5,7           
Gearing, %                                   94    78     93           
Omavaraisuusaste, %                          38    38     38           

 
KONSERNIN VASTUUT                                                      
Me                                        30.6.     31.12.           
                                          1999        1998           VASTUUSITOUMUKSET                                                      
Omasta puolesta                                                        
Velan vakuudeksi                                                       
Pantit                                      410         341           
Kiinteistökiinnitykset                      160         150           
Yrityskiinnitykset                           47           53           
Irtaimistokiinnitykset                       58           52           
Muista sitoumuksista                                                   
Pantit                                       71           70           
Kiinteistökiinnitykset                      143         138           
Takaisinostovastuut                          16           11           
Muut vastuusitoumukset                      191         205           
Yhteensä                                  1096         1020           
Osakkuusyritysten                                                      
puolesta
Takaukset                                   273         249           
Konserniyhtiöiden johdon                                               
puolesta
Takaukset                                    0           0           
Muiden puolesta                                                        
Pantit                                       12           8           
Kiinteistökiinnitykset                       0           0           
Takaukset                                    39           37           
Muut vastuusitoumukset                       37           38           
Yhteensä                                     88           83           
Yhteensä                                  1457         1352           
KÄYTTÖLEASINGVASTUUT                                                  
Vuoden sisällä erääntyvät                    46           41           
Yli vuoden kuluttua erääntyvät              156         158           
Yhteensä                                    202         199           
Rahoitusleasingsopimukset                                               
on kirjattu taseeseen.
YDINJÄTEHUOLTOVASTUU                        459         459           
Ydinjätehuoltorahaston                    -372         -330           
rahasto-osuus
Velkana taseessa                             87 1)        129 1)
1) Vakuutena kiinnitetyt                                 
haltijavelkakirjat
JOHDANNAISSOPIMUKSET                 30.6.1999                   1.12.1998
KORKO- JA                Kohde-  Käypä Tulout-   Kohde- Käypä Tulout-VALUUTTAJOHDANNAISET     etuuden  arvo tamatta   etuuden arvo tamatta Me                       arvo                                           arvo
Koronvaihtosopimukset     1975   -29    -20         1554   -32   -32
Korko-optiot                                                     
Ostetut                     16     0      0                     33     0     0
Asetetut                   264     0      0                    236    -3    -3
Valuuttatermiinit         1840   -10    -17         1953     9    -1
Valuutanvaihtosopimukset   607    38      0         535    29     0

Valuuttaoptiot                                                 
Ostetut                     91  -1      1           94    -1    -1
Asetetut                    71  -2      -3           94     1     1

RAAKAÖLJY JA               Määrä Käypä Tulout-          Määrä Käypä Tulout-
ÖLJYTYOTTEET                1000  arvo tamatta          1000   arvo tamatta
                             bbl                        bbl        
                                  Me    Me               Me   Me
Myyntisopimukset           22614  -25 -25         9585   5     5

Ostosopimukset             15847        9    9          2586   -2    -2
Optiot                                                                
Ostetut                     1702      -2    -2          325        0     0
Asetetut                    2975        2    2          425    0     0
SÄHKÖJOHDANNAISET          Määrä Käypä Tulout-          Määrä Käypä Tulout-
                            TWh   arvo tamatta          TWh   arvo tamatta
                                 Me     Me               Me   Me
Myyntisopimukset             21   81    81           19    33    37
Ostosopimukset               23   -95 -94           22   -41   -41
Optiot                                                                
Ostetut                       1    0    0            0     0     0
Asetetut                      4   -1    -1            1   0     0
Muihin vastuusitoumuksiin sisältyy enimmillään 60 miljoonan D-markan suuruinen petrokemian ja muovien hintakehitykseen vuosina 1996-1999 sidottu vuokravastuu, joka tilinpäätöshetken hinnoin ei toteudu.
Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena.

Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
Me                       I/98  II/98 III/98  IV/98  1998 I/99 II/99     
Öljy ja kaasu            1361   1232  1200   1123  4916  963  1170     
Sähkö ja lämpö            527   406   350    513  1796   538   371     
Käyttö ja kunnossapito     49    60    60     81   250     63    65     
Engineering                77   103    91    140   411     78   111     
Kemia                     255   239   217    197   908    199   209     
Muut liiketoiminnat        19    26    22     28   95     24    30     
Liiketoimintojen välinen  -63   -56   -57    -94  -270   -82   -97     
myynti
Yhteensä                 2225   2010  1883   1988  8106 1783  1859     
Poistuneet                126    82    73    107   388    116    53     
liiketoiminnat  1)
Liikevaihto              2351   2092  1956   2095  8494 1899  1912     
1) Sisältää Gasum- ja Infrarödteknik-konsernit sekä Mikrokemian.
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
Me                       I/98  II/98 III/98  IV/98  1998 I/99 II/99     
Öljy ja kaasu   1)          8    32    58     38   136     7    44     
Sähkö ja lämpö            155    61     5    126   347    207    40     
Käyttö ja kunnossapito      4    -2     2     4     8     3     0     
Engineering                -2    1     4     13   16     0    -5     
Kemia                      11    10     0    -3   18     5    10     
Muut liiketoiminnat        12    8     5     4   29     12     9     
Eliminoinnit                0    -3    -2     -6   -11    -11     3     

Yhteensä                 188    107    72    176   543    223   101     
Poistuneet               18      8    10    16   52    21     7     
liiketoiminnat 2)
Liikevoitto              206    115    82    192   595    244   108     
1) Gasum-konsernin käsittely muutettu tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi kaikilla raportoitavilla kausilla.
2) Sisältää Gasum-konsernin omistusosuuden muutoksen vaikutuksen, Infrarödteknik-konsernin ja Mikrokemian.
1 EUR = 5,94573 FIM