OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000 - FORTUMIN LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI

Fortum-konsernin liikevoitto tammi-maaliskuulta 2000 oli 202 miljoonaa euroa (244 Me tammi-maaliskuussa 1999) ja voitto ennen satunnaisia eriä 148 miljoonaa euroa (193 Me). Tulos/osake oli 0,15 euroa (0,17 e), sijoitetun pääoman tuotto 9,1 % (10,2 %), oman pääoman tuotto 9,5 % (10,7 %) ja gearing 90 % (79 % vuoden 1999 lopussa).
      
Konsernin alkuvuoden liikevaihto nousi edellisvuodesta 33 prosenttia ja oli 2 525 miljoonaa euroa (1 899 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavana aikana). Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 951 miljoonaa euroa vertailujaksoon nähden. Nousu perustui pääasiassa vertailujaksoa korkeampiin raakaöljyn ja öljytuotteiden hintoihin. Vertailukauteen sisältyi 325 miljoonaa euroa vuonna 1999 myytyjen liiketoimintojen liikevaihtoa.
 
Konsernin liikevoitto oli ensimmäisellä neljänneksellä 202 miljoonaa euroa (244 miljoonaa euroa). Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto parani vertailukauteen nähden, kun otetaan huomioon 38 miljoonalla eurolla pienentyneet käyttöomaisuuden myyntivoitot. Vertailukauteen sisältyi myös poistuneiden liiketoimintojen liikevoittoa 34 miljoonaa euroa. Tulosta vahvistivat raakaöljyn korkeampi keskimääräinen markkinahinta sekä toiminnan tehostaminen. Tulosta heikensivät kemianteollisuuden lakko, jonka vaikutus oli 13 miljoonaa euroa sekä pääosin operatiivisiin varastoihin liittyneet varastotappiot, noin 11 miljoonaa euroa. Voitto tammi-maaliskuulta oli 114 miljoonaa euroa (131 Me). 
 
Loppuvuoden näkymät
 
Fortumin ja Stora Enson välisen kaupan ja siihen liittyvien rakennejärjestelyjen ei kokonaisuutena arvioida vaikuttavan konsernin osakekohtaiseen tulokseen tänä vuonna.
 
Konsernin toimintaan keskeisesti vaikuttavat kansainväliset  markkinahinnat näyttävät kokonaisuutena kehittyvän myönteisesti edelliseen vuoteen verrattuna.
 
Fortumin johto arvioi jatkuvan liiketoiminnan kannattavuuden vuodelta 2000 muodostuvan edellisvuotista paremmaksi.
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
LIITE: Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2000
 
Fortum Oyj
 
 
 
Antti Ruuskanen
Viestintäjohtaja
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Lisätietoja:
 
Toimitusjohtaja Eero Aittola, puh. 010 45 24234
Talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 45 24519
Viestintäjohtaja Antti Ruuskanen, puh. 010 45 24850
 
LIITE
 
FORTUM OYJ:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000
 
Osavuosi lyhyesti
 
- Fortumin liikevaihto kasvoi selvästi ja jatkuvien liiketoimintojen kannattavuus oli ennakoitua parempi
- Energiayhtiö Wesertalin hankinta saatettiin päätökseen tammikuussa
- Fortum teki esisopimuksen Stora Enson voimalaitosten ja voimalaitososuuksien hankinnasta. Varsinainen sopimus solmittiin 27.4.2000.
 
Tulos tammi-maaliskuulta
 
Konsernin alkuvuoden liikevaihto nousi edellisvuodesta 33 prosenttia ja oli 2 525 miljoonaa euroa (1 899 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavana aikana). Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 951 miljoonaa euroa vertailujaksoon nähden. Nousu perustui pääasiassa vertailujaksoa korkeampiin raakaöljyn ja öljytuotteiden hintoihin. Vertailukauteen sisältyi 325 miljoonaa euroa vuonna 1999 myytyjen liiketoimintojen liikevaihtoa.
 
Konsernin liikevoitto oli ensimmäisellä neljänneksellä 202 miljoonaa euroa (244 miljoonaa euroa). Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto parani vertailukauteen nähden, kun otetaan huomioon 38 miljoonalla eurolla pienentyneet käyttöomaisuuden myyntivoitot. Vertailukauteen sisältyi myös poistuneiden liiketoimintojen liikevoittoa 34 miljoonaa euroa. Tulosta vahvistivat raakaöljyn korkeampi keskimääräinen markkinahinta sekä toiminnan tehostaminen. Tulosta heikensivät kemianteollisuuden lakko, jonka vaikutus oli 13 miljoonaa euroa sekä pääosin operatiivisiin varastoihin liittyneet varastotappiot, noin 11 miljoonaa euroa.
 
Katsauskauden nettorahoituskulut olivat 54 miljoonaa euroa (51 miljoonaa euroa) ja voitto ennen satunnaisia eriä 148 miljoonaa euroa (193 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto oli 114 miljoonaa euroa (131 miljoonaa euroa).
 
Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,17 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,1 prosenttia ja oman pääoman tuotto 9,5 prosenttia (10,2 % ja 10,7 %).
 
Investoinnit ja rahoitus
 
Konsernin investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 514 miljoonaa euroa (405 miljoonaa euroa). Suurin hanke oli saksalaisen energiayhtiö Elektrizitätswerk Wesertal GmbH:n osakekannan ostaminen tammikuussa. Kauppahinta oli 388 miljoonaa euroa.
 
Korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli 4 350 miljoonaa euroa (vuoden 1999 lopussa 3 818 miljoonaa euroa). Velkaantumisaste oli 90 prosenttia (79 % vuoden 1999 lopussa).
 
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
 
Fortumille myönnettiin huhtikuussa 25 prosentin osuudet kahdelta uudelta Norjanmeren valtausalueelta. Nämä sijaitsevat Åsgard-kentän lähellä Haltenbankenin alueella.
 
Huhtikuussa Fortum ja Stora Enso solmivat tammikuussa tehdyn  esisopimuksen perusteella varsinaisen sopimuksen, jonka mukaan Fortum hankkii Stora Ensolta yhteensä 1 511 megawatin ja 6,7 terawattitunnin vuosituotantoa vastaavan voimalaitoskapasiteetin. Kapasiteetista valtaosa on Ruotsissa. Kaupan arvo on 14,20 miljardia Ruotsin kruunua (noin 1,7 miljardia euroa). Fortum sopi lisäksi Stora Enson kanssa sähköntoimituksista Ruotsissa sijaitseville Stora Enson tehtaille. Sopimusten volyymi on yli 2 terawattituntia vuodessa seuraavan kolmen vuoden ajan.
 
Länsivoima Oyj:n sulautumisesta Fortumiin päätettiin sekä Fortumin että Länsivoiman hallituksissa helmikuussa. Huhtikuussa Fortumin ja Länsivoiman yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman.  Sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 30.9.2000.
 
Yhtiökokous
 
Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2000 vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 1999 tuloslaskelman ja taseen, myönsi vastuuvapauden Fortumin hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 1999 ja päätti, että vuodelta 1999 maksetaan osinkoa 0,18 euroa osaketta kohti eli yhteensä 141 miljoonaa euroa.
 
Yhtiön hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka-Christian Björklund, Tuija Brax, Kaarina Dromberg, Klaus Hellberg,  Ville Itälä, Kari Laitinen, Jouko K. Leskinen, Leena Luhtanen, Pekka Tuomisto, Matti Vanhanen ja Ben Zyskowicz. Uusiksi jäseniksi valittiin Henrik Aminoff, Harri Holkeri, Mikko Immonen, Kyösti Karjula, Tanja Karpela ja Sirkka Vilkamo.
 
Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen Ilkka-Christian Björklund. Varapuheenjohtajaksi valittiin myös edelleen Ben Zyskowicz.
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö SVH PricewaterhouseCoopers Oy.
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti seuraavat asiat:
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen; yhtiön kotipaikka, vähimmäis- ja enimmäisosakepääoma sekä osakkeen nimellisarvo, hallituksen jäsenten toimikausi sekä lunastuspykälän markkoja koskeva määräys.
- Johdon optiojärjestelmän ja henkilöstön optiolainan muutokset sen johdosta, että osakepääoma muutetaan euromääräiseksi.
 
Hallintoneuvoston kokous
 
Fortumin hallintoneuvosto valitsi 18.4.2000 edelleen hallituksen puheenjohtajaksi Matti Vuorian, varapuheenjohtajaksi Krister Ahlströmin ja jäseniksi Jaakko Ihamuotilan, L.J. Jouhkin, Heikki Pentin ja Erkki Virtasen. Yhtiökokouksessa hyväksytyn yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenen toimikausi on yksi kalenterivuosi.
 
Konsernin organisaatio ja henkilöstö
 
Konsernin uusi, aiempaa matalampi organisaatio ja hajautetumpi johtamis- ja hallintomalli astuivat voimaan vuoden alusta. Konsernin liiketoiminnat jakautuvat Sähkö ja lämpö-, Öljy ja kaasu-, Engineering- sekä Service-sektoreihin. Sektorit puolestaan jakaantuvat kaikkiaan 31 yksikköön.
 
Hallintoneuvosto vapautti 10.3.2000 pääjohtaja Heikki Marttisen tehtävistään ja nimitti talousjohtaja Eero Aittolan toimitusjohtajaksi. Uuden toimitusjohtajan valintamenettely  on vireillä.
 
Fortum-konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 16 081 henkilöä (18 479 henkilöä).
 
Loppuvuoden näkymät
 
Fortumin ja Stora Enson välisen kaupan ja siihen liittyvien rakennejärjestelyjen ei kokonaisuutena arvioida vaikuttavan konsernin osakekohtaiseen tulokseen tänä vuonna.
 
Konsernin toimintaan keskeisesti vaikuttavat kansainväliset  markkinahinnat näyttävät kokonaisuutena kehittyvän myönteisesti edelliseen vuoteen verrattuna.
 
Fortumin johto arvioi jatkuvan liiketoiminnan kannattavuuden vuodelta 2000 muodostuvan edellisvuotista paremmaksi.
 
Liiketoimintakatsaukset
 
Öljyn ja kaasun tuotanto
 
Raakaöljyn hintojen vuoden jatkunut nousutrendi taittui maaliskuun alkupuolella. Korkeimmillaan Pohjanmeren kevyen Brent-raakaöljyn barrelihinta nousi yli 32 dollariin, mutta putosi Opecin maaliskuun lopun kokouksen jälkeen huhtikuun alussa alimmillaan lähes 20 dollariin.
 
Katsauskauden öljyn ja kaasun tuotanto oli keskimäärin 35.400 öljyekvivalenttibarrelia päivässä vastaten noin 1,7 miljoonan tonnin vuosituotantoa. Tämä oli noin 23 prosenttia enemmän kuin vertailukautena. Norjassa viime vuonna öljyntuotantonsa aloittaneen Åsgard-kentän kehittäminen kaasun tuotantoon jatkui suunnitelmien mukaisesti.  Kentän kaasuntuotannon arvioidaan alkavan kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Fortumin myymän öljyn keskimääräinen barrelihinta oli 27 dollaria.
 
Öljynjalostus ja markkinointi
 
Alkuvuodesta kansainvälisillä markkinoilla erityisesti bensiinivarastot pienenivät ennätysmäisen alhaiselle tasolle, mikä osaltaan vahvisti jalostusmarginaaleja. Raakaöljyn hintojen käännyttyä maaliskuussa laskuun öljytuotteiden hintojen lasku jäi huomattavasti vähäisemmäksi ja kansainväliset jalostusmarginaalit nousivat maaliskuun lopulla huomattavan korkeiksi. Samanaikaisesti Porvoon ja Naantalin jalostamojen tuotanto keskeytettiin kemianteollisuuden noin kaksi viikkoa kestäneen lakon seurauksena, joten parantuneet marginaalit eivät vaikuttaneet öljynjalostuksen kannattavuuteen.
 
Moottoribensiinin myynti Suomen kulutukseen laski tammi-maaliskuussa 1,6 prosenttia. Dieselpolttoaineiden kulutus kasvoi 4,6 prosenttia. Dieselöljyn kulutuksen kasvuun vaikutti mm. yleinen teollisen toiminnan kasvu. Polttoöljyjen myynti kulutukseen väheni 15-20 prosenttia. Tähän vaikutti edellisvuotta lämpimämpi talvi ja korkeasta hintatasosta johtunut kuluttajavarastojen supistuminen.
 
Fortumin öljytuotteiden myynti Suomen markkinoille oli tammi-maaliskuussa 1,8 miljoonaa tonnia, mikä on 5,7 prosenttia vähemmän kuin vertailukautena. Tärkein syy on polttoöljyjen vähentynyt myynti.
 
Öljytuotteiden vienti oli 1,0 miljoona tonnia (1,2 miljoonaa tonnia). Vienti Venäjälle tyrehtyi kokonaan ja miltei puolittui Baltian maihin paikallisten tuotteiden alhaisten hintojen johdosta. Moottoribensiinin osuus kokonaisviennistä oli 57 prosenttia. Ruotsiin toimitettiin öljytuotteita yhteensä 36 prosenttia kokonaismäärästä. Bensiinin kaukovienti oli yhteensä 0,27 miljoonaa tonnia. Vähäpäästöisiä diesellaatuja toimitettiin yhteensä runsaat 0,25 miljoonaa tonnia, 20 prosenttia enemmän kuin vertailukautena.
 
Siltä varalta, että MTBE:n kysyntä pienenee  Yhdysvalloissa viranomaispäätöksen vuoksi, Fortumin 50-prosenttisesti omistamalla Edmontonin MTBE-laitoksella on aloitettu tekninen perussuunnittelu laitoksen muuttamiseksi iso-oktaanituotantoon Fortumin kehittämää NExOCTANE-teknologiaa käyttäen. Lopullinen päätös laitoksen konvertoinnista tehdään perussuunnittelun valmistuttua.
 
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
 
Tammi-maaliskuussa sähkön systeemihinta pohjoismaissa oli 13,65 euroa megawattitunnilta (14,33 euroa/MWh). Maaliskuun lopulla markkinahinta nousi edellisvuotista korkeammalle tasolle, mutta huhtikuussa se aleni edellisvuotiselle tasolleen. Alkuvuosi oli keskimääräistä leudompi ja vesivarastot Norjassa ja Ruotsissa kymmenen vuoden keskiarvoa suuremmat. Suomessa vesivarastot olivat keskimääräistä hieman pienemmät.
 
Sähkön kulutus Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa 3,1 prosenttia. Maaliskuussa kasvua oli 5 prosenttia. Tämä johtui ensi sijassa Suomen hyvästä talouskasvusta, sillä leuto talvi osaltaan vähensi lämmitystarvetta. Sähköä käytettiin Suomessa yhteensä 22,5 terawattituntia.
 
Fortumin sähkönmyynti kasvoi 0,6 terawattitunnilla ja oli yhteensä 13,2 terawattituntia (12,6 TWh). Pohjoismaissa sähkön myynti väheni, mutta kasvoi muilla alueilla. Suomessa myytiin 8,2 terawattituntia (8,5 TWh), Ruotsissa ja Norjassa 3,5 terawattituntia, mikä sisältää puolet Birka Energi AB:n sähkönmyynnistä, myynnin Nord Pool -sähköpörssiin sekä muun tilapäismyynnin (3,6 TWh). Saksassa myytiin 0,9 terawattituntia (0 TWh), Isossa-Britanniassa 0,5 terawattituntia (0,5 TWh) ja Baltiassa 0,1 terawattituntia (0 TWh).
 
Fortumin lämmönmyynti kasvoi 0,7 terawattitunnilla ja oli yhteensä 6,0 terawattituntia (5,3 TWh), josta Suomen myynnin osuus oli 4,2 terawattituntia (4,2 TWh) ja Ruotsin 1,6 terawattituntia (1,1 TWh).
 
Sähkönmyynnin liikevaihto oli 318 miljoonaa euroa (312 miljoonaa euroa) ja lämmönmyynnin liikevaihto oli 140 miljoonaa euroa (121 miljoonaa euroa).
 
Fortum ja Stora Enso sopivat sähkösalkun hallintaan liittyvistä palveluista, joihin kuuluu sähköntoimituksia ja sähkön hankintaan liittyvää riskien hallintaa.
 
Fortum ja venäläinen sähköntuottaja RAO EES Rossii sopivat sähkön lisätoimituksista Venäjältä 1.3. - 31.12.2000. Sopimuksen  maksimimäärä on 0,5 TWh.
 
Maaliskuussa Fortum laajensi toimintaansa verkkokauppaan, kun muuttajille suunnattu palvelu muuttaja.com avattiin internetissä. Tämän teemaportaalin kautta asiakkaat voivat tehdä  muun muassa sähkösopimuksen ja tilata lämmitysöljyä.
 
Sähkönjakelu
 
Fortumin tytäryhtiöt siirsivät sähköä jakeluverkoissaan yhteensä 4,3 terawattituntia (3,5 TWh). Suomalaiset tytäryhtiöt siirsivät sähköä jakeluverkoissaan 1,1 terawattituntia, mikä on 0,2 terawattituntia vähemmän kuin vertailukautena. Ruotsissa vastaava sähkönsiirto oli 2,5 terawattituntia (2,2 TWh) eli puolet Birka Energin jakeluverkkosiirrosta, Saksassa 0,7 terawattituntia (0 TWh)ja Virossa 0,1  terawattituntia (0 TWh).
 
Sähkönjakeluasiakkaita Fortumin tytäryhtiöillä oli Birka Energin 50 prosenttia mukaan lukien 912 000, joista 278 000 on Suomessa, 440 000 Ruotsissa, 171 000 Saksassa ja 19 000 Virossa.
 
Sähkön siirron hintakehitys oli vakaata.
 
Service
 
Fortum Servicen käyttämien voimalaitosten käytettävyys oli katsauskauden aikana erinomainen. Jyväskylän tulosyksikkö sai BS 8800 työ-, terveys- ja turvallisuussertifikaatin.
 
Ruotsissa Fortum ryhtyi hoitamaan Karlskogassa toimivien Bofors-yhtiöiden kunnossapitoa vuoden alusta. Sähköasemien kunnossapidossa päästiin ruotsalaisen Svenska Kraftnätin toimittajaksi ja Suomessa solmittiin teollisuusyritysten kanssa uusia kunnossapitosopimuksia.
 
Engineering
 
Katsauskauden aikana valmistuivat Iasin ja Suceavan voimalaitosten perusparannusprojektit Romaniassa sekä Tychyn CHP-projekti Puolassa. Meneillään olevista Engineeringin projekteista merkittävimmät ovat CHP-hankkeet Ujpest Unkarissa, Wacker Chemie Saksassa, Laem Chabang Thaimassa ja Grangemouth Isossa-Britanniassa, Edenderryn voimalaitos Irlannissa ja polypropeenilaitos Itävallassa sekä TAME-yksikkö Sardiniassa.
 
Merkittäviä uusia tilauksia olivat optisen kaapelin asennusprojekti Ruotsissa, lukuisat matkapuhelinten antennimastojen toimitukset sekä ratojen sähköistystyöt.
 
Laskuttamaton tilauskanta oli selvästi suurempi kuin vertailukautena.
 
Ympäristö
 
Fortum kiinnittää erityistä huomiota ympäristöasioiden kehittämiseen. Tähän liittyen Fortum päätti ilmastoaloitteesta, jonka tarkoitus on vähentää energian tuotannon ja käytön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä sekä Suomessa että muissa maissa. Fortumin Öljy ja kaasu -sektorin ympäristöraportti vuodelta 1998 valittiin Euroopan parhaaksi.
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
LIITTEET
 
Konsernin tuloslaskelma, konsernin liikevaihto ja liikevoitto liiketoiminnoittain, konsernin tase, konsernin tunnusluvut, konsernin vastuut ja liikevaihto sekä liikevoitto neljänneksittäin.
 
Espoossa 4.5.2000
Fortum Oyj
Hallitus
 
LIITTEET
 
 
FORTUM-KONSERNI 1.1.-31.3.2000
Osavuosiluvut ovat tilintarkastamattomia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA
 
Me
 
 
 
 
1-3/2000
1-3/1999
1-12/1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto
 
 
 
 
2525
1899
8232
 
 
 
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)
12
16
36
 
 
 
Liiketoiminnan muut tuotot
12
50
187
 
 
 
Poistot ja arvonalentumiset
-132
-123
-507
 
 
 
Liiketoiminnan muut kulut
-2215
-1598
-7227
 
 
 
Liikevoitto
 
 
 
 
202
244
721
 
 
 
Rahoitustuotot ja -kulut
-54
-51
-211
 
 
 
Voitto ennen satunnaisia eriä
148
193
510
 
 
 
Satunnaiset tuotot
 
 
 
 
-
-
493
 
 
 
Satunnaiset kulut
 
 
 
 
-
-
-33
 
 
 
Voitto ennen veroja
 
 
 
 
148
193
970
 
 
 
Välittömät verot
 
 
 
 
-31
-50
-245
 
 
 
Vähemmistöosuus
 
 
 
 
-3
-12
-22
 
 
 
Tilikauden voitto
 
 
 
 
114
131
703
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulos/osake, euro
 
 
 
 
0,15
0,17
0,41
 
 
 
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,1 000 kpl
784783
784783
784783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
 
 
 
 
1-3/2000
1-3/1999
1-12/1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto
215
29
230
 
 
 
Öljynjalostus ja markkinointi
1669
964
5200
 
 
 
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
503
439
1443
 
 
 
Sähkönjakelu
131
99
347
 
 
 
Service
78
63
290
 
 
 
Engineering
118
78
479
 
 
 
Muu toiminta
10
25
137
 
 
 
Liiketoimintojen välinen myynti
-199
-123
-717
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
 
2525
1574
7409
 
 
 
Poistuneet liiketoiminnat 1)
-
325
823
 
 
 
Liikevaihto
 
 
 
 
2525
1899
8232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Sisältää Gasumin, Enermetin, Infrarödteknikin ja Neste Chemicalsin vuonna 1999.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
 
 
 
 
1-3/2000
1-3/1999
1-12/1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto 2)
45
1
82
 
 
 
Öljynjalostus ja markkinointi
4
6
182
 
 
 
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
103
160
245
 
 
 
Sähkönjakelu
 
 
 
 
51
44
122
 
 
 
Service
 
 
 
 
4
3
12
 
 
 
Engineering
 
 
 
 
-2
0
12
 
 
 
Muu toiminta
 
 
 
 
-1
6
-24
 
 
 
Eliminoinnit
 
 
 
 
-2
-10
-17
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
 
202
210
614
 
 
 
Poistuneet liiketoiminnat 3)
-
34
107
 
 
 
Liikevoitto
 
 
 
 
202
244
721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Gasum-konsernin käsittely vuoden 1999 osalta muutettu tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi.
3) Sisältää Gasum-konsernin omistusosuuden muutoksen vaikutuksen, Enermetin, Infrarödteknikin ja Neste Chemicalsin sekä Askon vuonna 1999.
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN TASE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
 
 
 
 
31.3.2000
31.3.1999
31.12.1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VASTAAVAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pysyvät vastaavat
 
 
 
 
10131
9454
9261
 
 
 
Vaihtuvat vastaavat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaihto-omaisuus
 
 
 
 
648
675
661
 
 
 
Saamiset
 
 
 
 
1495
1288
1379
 
 
 
Rahavarat
 
 
 
 
395
627
775
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
 
2538
2590
2815
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
 
12669
12044
12076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VASTATTAVAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oma pääoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osakepääoma 4)
 
 
 
 
2640
2640
2640
 
 
 
Muu oma pääoma
 
 
 
 
2094
1439
2065
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
 
4734
4079
4705
 
 
 
Vähemmistöosuus
 
 
 
 
125
213
126
 
 
 
Pakolliset varaukset
86
67
83
 
 
 
Laskennallinen verovelka
743
704
665
 
 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma
4246
4395
3644
 
 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma
2735
2586
2853
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
 
12669
12044
12076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Fortum Oyj:n osakepääoma oli 15 696 Mmk 31.3.2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oma pääoma/osake, euro
6,03
5,20
6,00
 
 
 
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl
784783
784783
784783
 
 
 
 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
 
31.3.2000
31.3.1999
31.12.1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korollinen nettovelka, Me
4350
4296
3818
 
 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, Me
514
405
1059
 
 
 
Henkilöstö keskimäärin
16081
18479
17461
 
 
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %
9
10
9
 
 
 
Oman pääoman tuotto, %
10
11
8
 
 
 
Gearing, %
90
100
79
 
 
 
Omavaraisuusaste, %
39
36
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN VASTUUT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
 
 
 
 
31.3.2000
31.3.1999
31.12.1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastuusitoumukset
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omasta puolesta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velan vakuudeksi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantit
 
 
 
 
295
410
290
 
 
 
Kiinteistökiinnitykset
174
156
134
 
 
 
Yrityskiinnitykset
 
 
 
 
27
47
44
 
 
 
Irtaimistokiinnitykset
54
58
54
 
 
 
Muista sitoumuksista
 
 
 
 
 
 
Pantit
 
 
 
 
86
71
86
 
 
 
Kiinteistökiinnitykset
96
143
96
 
 
 
Yrityskiinnitykset
 
 
 
 
1
-
6
 
 
 
Takaisinostovastuut
 
 
 
 
21
12
28
 
 
 
Muut vastuusitoumukset
811
720
748
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
 
1565
1617
1486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osakkuusyritysten puolesta
 
 
 
 
 
 
Pantit
 
 
 
 
5
-
4
 
 
 
Kiinteistökiinnitykset
2
-
1
 
 
 
Takaukset
 
 
 
 
270
262
261
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
 
277
262
266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konserniyhtiöiden johdon puolesta
 
 
 
 
 
 
Takaukset
 
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muiden puolesta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantit
 
 
 
 
0
11
0
 
 
 
Kiinteistökiinnitykset
0
0
0
 
 
 
Takaukset
 
 
 
 
87
58
91
 
 
 
Muut vastuusitoumukset
3
38
2
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
 
90
107
93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
 
1932
1986
1845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käyttöleasingvastuut
 
 
 
 
 
 
Vuoden sisällä erääntyvät
53
44
50
 
 
 
Yli vuoden kuluttua erääntyvät
140
161
138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
 
193
205
188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ydinjätehuoltovastuu
471
459
471
 
 
 
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus
-385
-372
-385
 
 
 
Velkana taseessa 5)
 
 
 
 
87
87
87
 
 
 
Ylikate
 
 
 
 
1
-
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johdannaissopimukset
31.3.2000
31.3.1999
31.12.1999
 
Korko- ja valuuttajohdannaiset
Kohde-etuuden arvo
Käypä arvo
 
Tulout-tamatta
 
Kohde-etuuden arvo
Käypä arvo
 
Tulout-tamatta
 
Kohde-etuuden arvo
Käypä arvo
 
Tulout-tamatta
 
Me
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korkotermiinit
48
0
0
23
0
0
-
-
-
 
Koronvaihtosopimukset
2329
5
21
1236
-24
-21
1975
0
17
 
Ostetut korko-optiot
2
0
0
33
0
0
2
0
0
 
Asetetut korko-optiot
-
-
-
255
0
0
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valuuttatermiinit  6),7)
2247
-41
-34
1733
-13
-14
1767
-18
-19
 
Valuutanvaihtosopi-mukset
907
-10
-30
574
19
-19
885
1
-27
 
Ostetut valuuttaoptiot
51
-1
-1
126
-2
-3
54
-1
-1
 
Asetetut valuuttaoptiot
51
-2
-2
126
-1
0
54
-1
-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Sisältää myös suljetut termiinisopimukset.
 
7) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat sopimukset.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raakaöljy ja öljytuotteet
Määrä
1000 bbl
Käypä arvo
Me
Tulout-tamatta
Me
Määrä
1000 bbl
Käypä arvo
Me
Tulout-tamatta
Me
Määrä
1000 bbl
Käypä arvo
Me
Tulout-tamatta
Me
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myyntisopimukset
18324
9
-2
15741
-32
-32
22154
-26
-4
 
Ostosopimukset
15547
12
-2
7015
14
14
17063
7
3
 
Optiot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostetut
2525
1
1
1200
0
0
1477
0
0
 
Asetetut
2525
0
0
2200
0
0
1546
-1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sähköjohdannaiset
Määrä
TWh
Käypä arvo
Me
Tulout-tamatta
Me
Määrä
TWh
Käypä arvo
Me
Tulout-tamatta
Me
Määrä
TWh
Käypä arvo
Me
Tulout-tamatta
Me
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myyntisopimukset
28
45
45
23
103
103
21
44
44
 
Ostosopimukset
22
-64
-48
23
-117
-117
21
-61
-43
 
Optiot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostetut
1
0
0
1
0
0
0
0
0
 
Asetetut
5
1
1
4
-1
-1
2
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muiden vastuiden lisäksi Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.
 
 
 
 
Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena.
 
 
 
Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-, korko- ja hintariskin hallintaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
 
 
I/99
II/99
III/99
IV/99
1999
I/00
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto
29
35
71
95
230
215
 
 
Öljynjalostus ja markkinointi
964
1170
1396
1670
5200
1669
 
 
Sähkön ja lämmön
tuotanto ja myynti
439
294
305
405
1443
503
 
 
Sähkönjakelu
 
 
99
77
73
98
347
131
 
 
Service
 
 
63
65
68
94
290
78
 
 
Engineering
 
 
78
111
105
185
479
118
 
 
Muu toiminta
 
 
25
40
34
38
137
10
 
 
Liiketoimintojen välinen myynti
-123
-155
-184
-255
-717
-199
 
 
Yhteensä
 
 
1574
1637
1868
2330
7409
2525
 
 
Poistuneet liiketoiminnat 8)
325
275
209
14
823
-
 
 
Liikevaihto
 
 
1899
1912
2077
2344
8232
2525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Sisältää Gasumin, Enermetin, Infrarödteknikin ja Neste Chemicalsin vuonna 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
 
 
I/99
II/99
III/99
IV/99
1999
I/00
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto 9)
1
9
32
40
82
45
 
 
Öljynjalostus ja markkinointi
6
40
87
49
182
4
 
 
Sähkön ja lämmön
tuotanto ja myynti
160
21
1
63
245
103
 
 
Sähkönjakelu
 
 
44
19
19
40
122
51
 
 
Service
 
 
3
0
-1
10
12
4
 
 
Engineering
 
 
0
-5
5
12
12
-2
 
 
Muu toiminta
 
 
6
-10
-5
-15
-24
-1
 
 
Eliminoinnit
 
 
-10
3
-4
-6
-17
-2
 
 
Yhteensä
 
 
210
77
134
193
614
202
 
 
Poistuneet liiketoiminnat 10)
34
31
47
-5
107
-
 
 
Liikevoitto
 
 
244
108
181
188
721
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Gasum-konsernin käsittely vuoden 1999 osalta muutettu tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Sisältää Gasum-konsernin omistusosuuden muutoksen vaikutuksen, Enermetin, Infrarödteknikin ja Neste Chemicalsin sekä Askon vuonna 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 EUR = 5,94573 FIM