Pääurakoitsija Fortumin Njaganin voimalaitoshankkeeseen valittu

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
21.7.2009

Pääurakoitsija Fortumin Njaganin voimalaitoshankkeeseen valittu

Fortum on valinnut venäläisen insinööritoimisto E4 Groupin Siperiaan
rakennettavan Njaganin voimalaitoksen päärakennusurakoitsijaksi. Sopimus kattaa
laitoksen hankkeen rakennustyöt, ulkoisen infrastruktuurin sekä kaikki
apujärjestelmät ja laitteet. Sopimuksen arvo on noin 13 miljardia ruplaa (noin
300 miljoonaa euroa tämän hetkisellä vaihtokurssilla). Elokuussa 2008 Fortum
tilasi laitoksen pääjärjestelmien toimituksen, asennuksen ja käyttöönoton E4
Groupilta.

Njaganin lauhdevoimalaitosta rakennetaan lähelle Njaganin kaupunkia
Hanti-Mansian autonomiselle alueelle läntiseen Siperiaan, jossa se palvelee
alueen öljy- ja kaasuteollisuuden sähköntarvetta. Valmistuessaan laitoksessa on
kolme maakaasua polttoaineena käyttävää yksikköä, joiden
sähköntuotantokapasiteetti on noin 420 megawattia (MW) per yksikkö.
Voimalaitoksen turbiinit ja generaattorit valmistaa Siemens. Tällä hetkellä
rakennustyömaalla käynnistetään töitä, jotka on suunniteltu tehtäväksi kesän
aikana. Aikataulun mukaan ensimmäinen yksikkö on valmis käyttöönotettavaksi
vuoden 2011 loppuun mennessä.

Njaganin voimalaitoksen rakentaminen on suurin yksittäinen projekti Fortumin
Venäjän kapasiteetti-investointiohjelmassa ja sen arvioitu kokonaiskustannus
noin 1,4 miljardia euroa. Hanke rahoitetaan OAO Fortumin uusosakeannilla
maaliskuussa 2008 kerätyillä varoilla sekä velkakirja- ja pankkilainoilla.

Fortumin venäläinen tytäryhtiö OAO Fortum on alueellinen tuotantoyhtiö, joka
toimii Uralin alueella ja läntisessä Siperiassa. Yhtiön ja sen osakkuusyhtiöiden
sähköntuotantokapasiteetti on noin 3 000 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti noin
15 800 MW. Käynnissä oleva investointiohjelma kasvattaa
sähköntuotantokapasiteetin noin 5 300 MW:in. Ohjelman loppuosan arvo tammikuusta
2009 eteenpäin vuodenvaihteen valuuttakursseilla laskettuna on arviolta 2,0
miljardia euroa.

E4 Group on johtava venäläinen insinööritoimisto, joka on erikoistunut sähkö- ja
lämpövoimalaitosten sekä muiden teollisuuslaitosten rakentamiseen. Yhtiö
työllistää yli 20 000 henkeä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä