PAINOPISTE POHJOIS-EUROOPASSA - FORTUM MYY VOIMANTUOTANTO-OMAISUUTENSA BRITTEIN SAARILTA JA IRLANNISTA

Fortum aikoo luopua voimantuotanto-omaisuudestaan Brittein saarilla ja Irlannissa. Valtaosa tästä omaisuudesta on käytössä olevia voimalaitoksia tai voimalaitososuuksia, osa lähes valmiita voimalaitoksia tai pitkälle kehitettyjä voimalaitoshankkeita.

 

Fortumin voimantuotanto-omaisuus Brittein saarilla ja Irlannissa koostuu laadukkaista voimalaitoksista ja -hankkeista. Sen uskotaan olevan kiinnostava kokonaisuus ostajalle, joka haluaa päästä näille markkinoille tai kasvattaa siellä markkinaosuuttaan. Fortum on valinnut taloudelliseksi neuvonantajakseen tähän hankkeeseen Groupe BNP Paribasin.

  

Päätös luopua Brittein saarilla ja Irlannissa olevasta voimantuotanto-omaisuudestaan liittyy Fortumin strategiaan keskittää toimintaansa Pohjois-Euroopan markkinoille. Stora Enson voimaomaisuuden hankinta ja suunnitelma luopua Brittein saarilla ja Irlannissa olevasta voimantuotanto-omaisuudesta merkitsevät Fortumin pääomien uudelleen suuntaamista valitulle maantieteelliselle toiminta-alueelle.

 

Fortum on yksi suurimmista energiayhtiöistä Pohjois-Euroopassa. Vuonna 1999 Fortumin liikevaihto oli 8 232 miljoonaa euroa ja liikevoitto 721 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä keskimäärin oli 17 461.

 

Sähkön jakelussa, myynnissä ja tradingissä sekä sähkön ja lämmön tuotannossa Fortum on yksi johtavista yrityksistä pohjoismassa. Yhtiön voimalaitoskanta koostuu ympäristön kannalta vähän kuormittavista voimantuotantomuodoista. Siihen kuuluu myös voimalaitoksia, joissa voidaan käyttää joustavasti eri polttoaineita. Lisäksi Fortum toimii öljyn ja kaasun tuotannossa, öljynjalostuksessa sekä jakelee, myy ja markkinoi öljy- ja kaasutuotteita.

 

Fortum Oyj

 


Antti Ruuskanen

Viestintäjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Kari Huopalahti, konsernin kehitysjohtaja, puh. 010 45 24050

Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 45 24519

Antti Ruuskanen, viestintäjohtaja, puh. 010 45 24850

 

JAKELU

Helsingin pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet