Pariisin ilmastosopimus vauhdittaa energiajärjestelmän muutosta – edettävä markkinaehtoisesti

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.12.2015

Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) aikaansaatu maailmanlaajuinen
ilmastosopimus vauhdittaa energiajärjestelmän murrosta ja luo uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.

Erityisen merkittäviä ovat päästöjen hinnoittelua ja kansainvälistä
päästökauppaa koskevat ilmastokokouksen kirjaukset, jotka kannustavat
markkinaehtoisten ilmastotoimien käyttöön. Päästöjen hinnoittelu ja
päästökauppa ovat kustannustehokkaita, oikeudenmukaisia ja
teknologianeutraaleja keinoja vähentää päästöjä ja vauhdittaa investointeja
sekä edistää ilmaston kannalta parempien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.

"Pariisin ilmastokokouksen onnistuminen luo energiateollisuudelle vakaat pitkän
aikavälin poliittiset puitteet, jotka suuntaavat investointeja vähäpäästöisiin
tuotantomuotoihin. Sopimus vauhdittaa meneillään olevaa energiajärjestelmän
mittavaa murrosta ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. EU:n ja
jäsenmaiden kansallisella energia- ja ilmastopolitiikalla on nyt tärkeää tukea
tätä tahtotilaa. On luotettava markkinaehtoiseen kehitykseen ja vähennettävä
sääntelyä", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Fortum jatkaa strategiansa mukaisesti investointeja päästöttömään ja
markkinaehtoisesti toimivaan energian tuotantoon. Samalla yhtiö kehittää uusia
ja tehokkaampia energian tuotantomuotoja sekä tarjoaa asiakkailleen älykkäitä
ratkaisuja energian kulutukseen vaikuttamiseen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö, yhteiskuntasuhteet, puh. 050 453
2330

Lisätietoa hankkeistamme löytyy osoitteesta www.uuttaenergiaa.fi

Pariisin ilmastosopimus
Kaikkiaan 196 maata kattavan sopimuksen pitkän aikavälin kunnianhimoisena
tavoitteena on maapallon keskilämpötilan nousun rajaaminen selvästi alle 2 ja
jopa 1,5 asteeseen. Tämä edellyttää merkittävää päästöjen vähentämistä kaikilla
yhteiskunnan osa-alueilla, mutta erityisesti energiantuotannossa ja -käytössä,
joka vastaa kahdesta kolmanneksesta globaaleista päästöistä. Sopimuksen
tavoitteena on saada kasvihuonekaasupäästöjen kasvu taittumaan niin pian kuin
mahdollista.

EU:n päästökaupan lisäksi eri puolilla maailmaa on jo käytössä useita muitakin
kansallisia tai alueellisia päästökauppajärjestelmiä. Pariisin sopimus antaa
vauhtia näiden jatkokehitykselle sekä luo edellytyksiä niiden yhteistyölle ja
siten entistäkin globaalimmille markkinoille.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan.
Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1
miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee
noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi