POHJOISMAISET ENERGIAMARKKINAT MALLI MUULLE EUROOPALLE

Korjattavaa vielä sähkön siirrossa ja kilpailua vääristävässä verotuksessa

 

Yhtenäiseen eurooppalaiseen energiamarkkinaan edetään alueellisesti vapautuvien markkinoiden kautta. Näin arvioi EU:n komissio äskettäin julkaisemassaan energiastrategiassa. Tähän viittasi Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius keskiviikkona 19.11. Energiafoorumissa Helsingissä, ja kertoi Pohjoismaiden nousseen oivalliseksi energiamarkkinan vapautuksen esimerkiksi koko mantereelle.

 

Samalla kun EU valmistelee kilpailun edellytysten parannuksia, haluavat kuitenkin muutamat intressiryhmät etenkin Keski- ja Etelä-Euroopassa hidastaa niitä. Valmisteilla on myös tiukkoja ja rajoittavia määräyksiä, joiden perusteeksi haetaan ympäristösyitä. Fortumin strategiassa ympäristönsuojelu on avainasia, mutta suhtaudumme hyvin epäillen vain byrokratiaa lisääviin ja kilpailua vääristäviin säädöksiin, jotka eivät kuitenkaan edistä ympäristövastuuta ja kestävää kehitystä.

 

Sähkön siirron pullonkaulat

 

Vaikka Pohjoismaat nyt ovatkin EU:n kärjessä, on meidänkin energiamarkkinassamme vielä parannettavaa. Sähkön siirron ajoittaiset pullonkaulat rajoittavat sähkökauppaa. Suomi esitti pohjoismaisten energiaministerin äskettäisessä kokouksessa yhtenäistä pohjoismaista kantaverkkoa ja sähkönsiirron tehostusta. Ensimmäiseksi tulisi tiivistää Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöiden yhteistyötä. Fortum pitää tätä aloitetta hyvin tärkeänä, koska se lisää todellista kilpailua. Tavoitteena tulisi olla yhteispohjoismainen kantaverkkoyhtiö.

 

Myös pohjoismaiset kilpailuviranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota siirron pullonkauloihin. Äskettäisessä raportissaan ne lisäksi arvelivat markkinaa muutenkin keskittyneeksi. Tosiasiassa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on olennaisesti enemmän toimijoita kuin Euroopan muilla alueilla, ja energian pohjoismainen markkinapaikka, Nord Pool, on Euroopan tehokkain sähköpörssi. Tarkempi analyysi onkin tarpeen kilpailuviranomaisten sinänsä hyviä havaintoja sisältävän raportin joidenkin johtopäätösten suhteen, Lilius muistutti.

 

Lilius totesi siirto- ja jakeluverkkoyhtiöiden olevan asemaltaan ns. luonnollisia monopoleja ja niiden sääntelyn olevan täysin hyväksyttävää. - On kuitenkin muistettava kuluttajan etu ja toimialan terve kannattavuus. Vapaasti liikkuvat pääomat hakeutuvat kohteisiin, joissa tuotto ja riskit ovat tasapainossa. Verkkojen parannukset ja valmius reagoida ongelmatilanteisiin tulee turvata siirto- ja jakelutoiminnan riittävällä, valvotulla kannattavuudella.

 

Verotus vääristää kilpailua

 

Energiayritysten verotus vaihtelee Suomessa niiden juridisen muodon mukaan. Kuntien energialaitokset nauttivat verovapautta, ja tämä vääristää kilpailua, koska sekä veroa maksavat että sen välttävät yritykset kilpailevat asiakkaista. Lilius toivoikin valtion käyttävän muita keinoja kuntatalouden tukeen.

 

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä